Alvorligt syg på arbejdet

Se, hvad din arbejdsgivers forsikring og andre kan gøre for dig – og hvad du kan forvente hvornår.

Kvinde holder sig til nakken fordi hun har smerter - nakkesmerter. Hun har heldigvis en arbejdsskadeforsikring.

Din arbejdsgiver

Rejser du et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, er det hans ansvarsforsikring, der behandler din anmeldelse.

Hvis din arbejdsgiver kan gøres ansvarlig for den skade, du har fået, er det hans erhvervsansvarsforsikring, der udbetaler din erstatning.
Forsikringen dækker dine krav ifølge erstatningsansvarsloven (EAL), fx tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for svie og smerte.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

Dine forsikringer

Dine muligheder afhænger af, hvilke forsikringer du selv har valgt at købe, og om du har en pensionsordning med forsikringer via din arbejdsgiver.

En sundhedsforsikring sikrer dig hurtig hjælp og behandling på et privathospital, hvis du bliver ramt af sygdom eller kommer ud for en ulykke. Nogle sundhedsforsikringer omfatter desuden adgang til særlig hjælp og rådgivning ved tegn på stress.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade

Få mere at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne er du sikret et fast månedligt beløb, hvis du mister erhvervsevnen pga. en ulykke eller sygdom. Beløbet afhænger
af, hvor meget din erhvervsevne er nedsat, og hvor stor en udbetaling du har valgt.

Læs mere om Topomsorg 

 

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

Få mere at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Det offentlige

Alle formodede erhvervssygdomme skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er du ude af stand til at arbejde, har du ret til sygedagpenge. Er din tilstand permanent, tilbyder det offentlige en række muligheder, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde alle formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tager stilling til, om din sygdom skyldes arbejdet, og om du dermed har krav på erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Få mere at vide og se listen over erhvervssygdomme på www.aes.dk

Hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, er ledig og bliver syg, eller hvis du som selvstændig bliver syg og er forsikret, har du ret til sygedagpenge.
Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger. Herefter skal Jobcentret vurdere, om din ret til sygedagpenge kan forlænges.

Læs mere om reglerne for sygedagpenge på www.borger.dk

Det offentlige tilbyder en række muligheder, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis din sygdom gør, at du ikke længere kan passe dit job. Du kan bl.a. søge om revalidering, fleksjob og løntilskud. 

Få mere at vide på borger.dk

Fagforening/advokat

Er du i tvivl om, hvordan du kommer videre, eller har du brug for juridisk hjælp, kan du kontakte din fagforening eller en advokat.

Kontakt din fagforening, hvis du er i tvivl. De kan hjælpe dig med at anmelde sygdommen, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke har gjort det.

Se en liste over fagforeninger i Danmark på www.cv.dk

Er din sag kompliceret, og har du brug for bistand? Kontakt en advokat, som kan repræsentere dig i forbindelse med behandlingen af din erstatningssag. Vi anbefaler, at du finder en advokat med speciale i personskadesager.

Se en liste over advokater på www.advokatsamfundet.dk