Alvorligt syg på arbejdet

Se, hvad din arbejdsgivers forsikring og andre kan gøre for dig – og hvad du kan forvente hvornår.

Din arbejdsgiver

Rejser du et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, er det hans ansvarsforsikring, der behandler din anmeldelse.

Dine forsikringer

Dine muligheder afhænger af, hvilke forsikringer du selv har valgt at købe, og om du har en pensionsordning med forsikringer via din arbejdsgiver.

Det offentlige

Alle formodede erhvervssygdomme skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er du ude af stand til at arbejde, har du ret til sygedagpenge. Er din tilstand permanent, tilbyder det offentlige en række muligheder, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Fagforening/advokat

Er du i tvivl om, hvordan du kommer videre, eller har du brug for juridisk hjælp, kan du kontakte din fagforening eller en advokat.