Ullykkesforsikring - cyklister foran hus

Ulykkes­forsikring

God dækning til det, der ikke må ske

  • En af markedets bedste – dækker bl.a. tandskader og briller
  • Dobbelterstatning ved 30 % mén eller mere, før du er 70 år
  • Tilvalg: Strakserstatning ved fx knoglebrud og overrevet korsbånd
Få et tilbud

Sådan fungerer vores ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring giver dig en erstatning, hvis du kommer ud for en pludselig hændelse, som giver dig varigt mén.

Til ulykkesforsikringen vælger du en sum – fra 500.000 til 6.000.000 kr. Den endelige erstatning kommer, når lægerne kan konstatere, hvor mange procent varigt mén du får. Det er dét antal procent af summen, du får i erstatning – men får du 30 % varigt mén eller mere, fordobler vi din erstatning.

I mange ulykkelige situationer kan ulykkesforsikringen hjælpe dig, længe før lægerne kan afgøre din grad af varigt mén. Fx ved skader på tænder og briller – og med behandling.

Sådan dækker vi

Ulykkesforsikring

Få behandling efter ulykker og erstatning ved varigt mén.

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedreMere om ulykkesforsikring

Med en fritidsdækning er du kun dækket i fritiden – deraf navnet. Den er normalt lidt billigere end en heltidsdækning, men til gengæld dækker den heller ikke, hvis du fx hjælper nogle venner med at flytte eller male – altså alt, der har karakter af et stykke arbejde. Hvis du vil undgå at spekulere over, om du er dækket eller ej, anbefaler vi, at du vælger en heltidsdækning.

Er du pensioneret eller af andre grunde ikke i arbejde, skal du have en heltidsdækning.

De fleste vælger en invaliditetssum på 1 mio. kr. – jo større sum, jo bedre er dækningen. Får du fx 10 % mén, og har du valgt en invaliditetssum på 1 mio. kr., får du en erstatning på 100.000 kr. Udbetalingen er skattefri.

Du bestemmer selv, om du vil være dækket fra 5 % eller 8 % varigt mén. Prisen er lavere ved dækning fra 8 % varigt mén – til gengæld er du dækket ved lidt flere skader med 5 %-dækningen.

Ulykke 5 % mén - mindre skader med følger 8 % mén - lidt større skader med følger
En skarp kniv smutter under køkkenarbejde og rammer din lillefinger Yder- og midterstykke må amputeres Hele fingeren må amputeres
Du spiller fodbold og får en ledbåndsskade eller brud i fodled Du har smerter og lidt løshed Bruddet er helet normalt, men du har middelsvære smerter og middelsvært nedsat bevægelighed
Du falder ned ad en trappe og får en menisk- eller korsbåndsskade Du har lette smerter, nedsat muskelmasse og let nedsat bevægelighed Du har moderat løshed i knæet med større gener og let nedsat bevægelighed

Eksemplerne herover er netop kun eksempler. Alle skader bliver vurderet individuelt og holdt op imod Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel: 

Se den vejledende méntabel

Flest får varigt mén på 8 % eller derover

Hvert år kommer 7-8 ud af 1.000 af vores kunder ud for en skade, hvor der konstateres en méngrad. Heraf får 3 kunder en méngrad på 5 %. Resten får en méngrad på 8 % eller derover.

De skader, vi hyppigst dækker – cirka hver 3. – skyldes fald og snublen, mens skader i trafikken tegner sig for cirka hver 4. skade. Endelig sker hver 6. skade som følge af enten boldspil eller skiløb. Ser vi på, hvor skaderne rammer, er det oftest knæ, skuldre, arme og ryggen, det går ud over.

Se, hvad vores kunder siger

Værd at vide om ulykkesforsikring

Du får op til 12 % rabat, når du samler dine forsikringer hos os – og helt op til 15 %, hvis du også har pension her:

  • 8 % rabat: indboforsikring + én af disse forsikringer: hus, fritidshus, bil, MC, ulykke
  • 12 % rabat: indboforsikring + to af disse forsikringer: hus, fritidshus, bil eller MC, ulykke
  • 15 % rabat: indboforsikring + to af disse forsikringer: hus, fritidshus, bil eller MC, ulykke + pensionsopsparing

Du får samme rabat på dine øvrige forsikringer – fx båd, hund og kat (dog ikke vejhjælp samt rejse-, ejerskifte-, entreprise- og varebilforsikring).

Derudover får du den fordel, at du kun skal betale én selvrisiko (den største), hvis en skade berører flere af dine forsikringer – fx når et indbrud både betyder ødelæggelser på huset og stjålet indbo.

Vær opmærksom på, at du ikke kan kombinere en Topaftale med andre aftaler.

Bor du på et landbrug – aktivt eller nedlagt?

Landejendomme er næsten altid langt mere komplekse end andre helårsboliger. Bor du sådan, tilbyder vi dig en særlig forsikring, der tager højde for alle forhold – også din indboforsikring.
Ring 44 74 71 12 – bedst hverdage kl. 8-16 – eller se mere om landboforsikring
 

Landejendomme er næsten altid langt mere komplekse end andre helårsboliger. Bor du sådan, tilbyder vi dig en særlig forsikring, der tager højde for alle forhold – også din indboforsikring.

Ring 44 74 71 12 – bedst hverdage kl. 8-16 – eller se mere om landboforsikring

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt