Et mere bæredygtigt Topdanmark

Social, klimamæssig og økonomisk bæredygtighed er en del af kerneforretningen i Topdanmark. Vi arbejder med bæredygtighed på tre essentielle områder: velfærd i hverdagen, grøn omstilling og ansvarligt fundament.

Græsende køer på en grøn mark i Danmark

Vores tilgang til bæredygtighed

Vi arbejder hver dag for at skabe økonomisk og social tryghed for alle vores kunder, vores medarbejdere og samfundet som helhed. Vi ønsker, at bæredygtighed skal være en naturlig del af alle de beslutninger og handlinger, som vi foretager, det er både i forhold til indkøb, skadebehandling, produktudvikling, indtegning af kunder og investeringer. Vi arbejder ud fra en bæredygtighedsaspiration: ”Vi er her for at hjælpe vores kunder og det samfund, vi er en del af”.

 

Platform for bæredygtighed

Vi har i 2021 etableret en ny platform for vores arbejde med bæredygtighed. Den rummer vores tre overordnede temaer foruden seks undertemaer, som vi anser for at være helt centrale i vores nye ambitionsniveau for et mere bæredygtigt Topdanmark.  

Læs mere om vores mange indsatser for et mere bæredygtigt Topdanmark