Bæredygtighed i Topdanmark

Topdanmark har i 2020 opnået en række gode resultater inden for klima, miljø, sundhed og trivsel. Vi har fx reduceret vores CO2-udledning med 15 %, som er et skridt på vej til vores mål om at blive CO2-neutrale i 2030.

Vores tilgang til bæredygtighed

Topdanmark ønsker en kobling mellem bæredygtighed og forretning. Vi arbejder hver dag for at skabe økonomisk og social tryghed for vores kunder, medarbejdere og i samfundet – og vi ønsker at bidrage med løsninger til klimaudfordringerne. I 2020 har vi defineret et topløfte: Vi er her for at hjælpe. Løftet er grundlaget for vores daglige arbejde og ligeledes for vores tilgang til CSR og bæredygtighed.

Bæredygtige indsatser i 2020

Vi ønsker at gøre en forskel for det samfund, vi er den del af, ved at tage aktiv del i løsningen af generelle samfundsmæssige problemstillinger inden for fx klima, miljø, sundhed og trivsel. Vi har derfor gjort en række indsatser inden for disse forskellige områder. Dette kan du læse meget mere om her:

Investering

 • Vi har lanceret nyt pensionsprodukt med øget ESG-krav
 • Vi har ansat en ESG investeringschef
 • Vi har fået en politik for aktivt ejerskab med øget dialog med selskaber.

Læs mere om Topdanmarks investeringer

 

Sundhed og trivsel

 • Vi har iværksat en række indsatser for både kunder og medarbejdere, fx gratis online lægehjælp, online sundhedsscreeninger og individuel hjælp ved alvorlig skade og sygdom.

Læs mere om sundhed og trivsel i Topdanmark

 

Klima og miljø

 • Vi har defineret nyt ambitionsniveau for CO2-reduktion i hele værdikæden
 • Vi fremmer genbrug og reparation i forbindelse med skader
 • Vi har reduceret driften af papkrus og engangsplast i vores organisation.

Læs mere om Topdanmarks mål med klima og miljø

 

Andre indsatser

 • Øget fokus på beskyttelse af privatdata og dataetik

 • CSR og bæredygtighed blev organisatorisk flyttet til vores direktionssekretariat.

 

Det vil vi gøre fremadrettet

 • Vi har en ambition om at forankre og integrere bæredygtighed fuldt ud i vores kerneforretning og forretningsmodel. Vi forventer i løbet af 2021 at have en samlet strategi og handlingsplan klar.
 • Implementering af intern og ekstern code of conduct

 • Nyt og udvidet bæredygtighedsprogram for indkøb og leverandører

 • ESG-integration i underwriting

 • Yderligere fokus på ESG i investeringspolitik.


Topdanmark vil være CO2-neutral i 2030

Vi støtter op om samfundets mål om at begrænse klimaforandringerne. Det mere uforudsigelige og ekstreme vejr har også betydning for vores egen forretning. Derfor har vi i 2019 defineret et ambitiøst mål om at være CO2-neutale i 2030, hvad angår driften af vores bygninger, firmakørsel og flytransport. Få et overblik over vores rejse mod CO2-neutralitet og vores foreløbige resultater i vores CSR-rapport for 2020.

Læs mere om vores vej mod et CO2-neutral Topdanmark i 2030