Kommet til skade på arbejdet

Som lønmodtager med en arbejdsskade har du nogle rettigheder, men også muligheder. Få overblik her.

Hvis du kommer til skade, bliver invalid eller ved sygdom og ulykke er det godt at have en forsikring.

Din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver skal anmelde alle væsentlige arbejdsskader til sit forsikringsselskab.

Rejser du et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, er det hans ansvarsforsikring, der behandler din anmeldelse.

Din arbejdsgiver har pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring, der dækker de ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet. Erstatningsreglerne for  arbejdsskader følger arbejdsskadesikringsloven (ASL). Er det relevant, tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stilling til, om du har krav på erstatning.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

Hvis din arbejdsgiver kan gøres ansvarlig for den skade, du har fået, er det hans erhvervsansvarsforsikring, der udbetaler din erstatning.
Forsikringen dækker dine krav ifølge erstatningsansvarsloven (EAL), fx tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for svie og smerte.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

Dine forsikringer

Dine muligheder afhænger af, hvilke forsikringer du selv har valgt at købe, og om du har en pensionsordning med forsikringer via din arbejdsgiver.

Har du en heltidsulykkesforsikring, er du dækket, hvis du kommer til skade på dit arbejde - fx falder ned af en stige - og får varige mén.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

En sundhedsforsikring sikrer dig hurtig hjælp og behandling på et privathospital, hvis du bliver ramt af sygdom eller kommer ud for en ulykke. Nogle sundhedsforsikringer omfatter desuden adgang til særlig hjælp og rådgivning ved tegn på stress.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade

Få mere at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne er du sikret et fast månedligt beløb, hvis du mister erhvervsevnen pga. en ulykke eller sygdom. Beløbet afhænger
af, hvor meget din erhvervsevne er nedsat, og hvor stor en udbetaling du har valgt.

Læs mere om Topomsorg 

 

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

Få mere at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Det offentlige

Du har ret til sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde. Er din tilstand permanent, kan revalidering hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, er ledig og bliver syg, eller hvis du som selvstændig bliver syg og er forsikret, har du ret til sygedagpenge.
Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger. Herefter skal Jobcentret vurdere, om din ret til sygedagpenge kan forlænges.

Læs mere om reglerne for sygedagpenge på www.borger.dk

Det offentlige tilbyder en række muligheder, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis din sygdom gør, at du ikke længere kan passe dit job. Du kan bl.a. søge om revalidering, fleksjob og løntilskud. 

Få mere at vide på borger.dk

Fagforening/advokat

Er du i tvivl om, hvordan du kommer videre, eller har du brug for juridisk hjælp, kan du kontakte din fagforening eller en advokat.

Kontakt din fagforening, hvis du er i tvivl. De kan hjælpe dig med at anmelde sygdommen, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke har gjort det.

Se en liste over fagforeninger i Danmark på www.cv.dk

Er din sag kompliceret, og har du brug for bistand? Kontakt en advokat, som kan repræsentere dig i forbindelse med behandlingen af din erstatningssag. Vi anbefaler, at du finder en advokat med speciale i personskadesager.

Er din skade dækket af en erhvervsansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket nogle af udgifterne til din advokat.

Se en liste over advokater på www.advokatsamfundet.dk