Kommet til skade på arbejdet

Som lønmodtager med en arbejdsskade har du nogle rettigheder, men også muligheder. Få overblik her.

Mand der er kommet til skade på arbejde

Din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver skal anmelde alle væsentlige arbejdsskader til sit forsikringsselskab.

Rejser du et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, er det hans ansvarsforsikring, der behandler din anmeldelse.

Dine forsikringer

Dine muligheder afhænger af, hvilke forsikringer du selv har valgt at købe, og om du har en pensionsordning med forsikringer via din arbejdsgiver.

Det offentlige

Du har ret til sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde. Er din tilstand permanent, kan revalidering hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Fagforening/advokat

Er du i tvivl om, hvordan du kommer videre, eller har du brug for juridisk hjælp, kan du kontakte din fagforening eller en advokat.