Kommet til skade i fritiden

Er der en modpart? Er der en forsikring? Kan du ikke passe dit arbejde? Bliv klogere på dine muligheder.

Lægen undersøger mandens arm i slynge, der er brækket. Sygedriftstabsforsikringen kan dække medarbejdernes sygemeldinger.

Dine forsikringer

Dine muligheder afhænger af, hvilke forsikringer du selv har valgt at købe, og om du har en pensionsordning med forsikringer via din arbejdsgiver.

En sundhedsforsikring sikrer dig hurtig hjælp og behandling på et privathospital, hvis du bliver ramt af sygdom eller kommer ud for en ulykke. Nogle sundhedsforsikringer omfatter desuden adgang til særlig hjælp og rådgivning ved tegn på stress.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade

Få mere at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne er du sikret et fast månedligt beløb, hvis du mister erhvervsevnen pga. en ulykke eller sygdom. Beløbet afhænger
af, hvor meget din erhvervsevne er nedsat, og hvor stor en udbetaling du har valgt.

Læs mere om Topomsorg 

 

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

Få mere at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Med en ulykkesforsikring er du dækket, hvis du kommer til skade i din fritid - fx kører galt eller falder ned ad trappen - og får varige mén.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

Modparten

Er en anden skyld i, at du er kommet til skade, er det modparten og hans ansvarsforsikring, der skal betale din erstatning. Nogle ansvarsforsikringer er lovpligtige - fx skal alle bilejere have en ansvarsforsikring.

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, når man har fx bil, motorcykel eller hund. Forsikringen dækker ens erstatningsansvar, hvis man laver
skade på andre personer.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

 

Nogle ansvarsforsikringer er lovpligtige - andre er bare rare at have. Fx dækker de fleste husforsikringer dit erstatningsansvar, hvis du glemmer at salte
dit fortov, og en person falder og kommer til skade.

Sådan behandler forsikringen typisk din skade:

 

Det offentlige

Du har ret til sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde. Er din tilstand permanent, kan revalidering hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, er ledig og bliver syg, eller hvis du som selvstændig bliver syg og er forsikret, har du ret til sygedagpenge.
Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger. Herefter skal Jobcentret vurdere, om din ret til sygedagpenge kan forlænges.

Læs mere om reglerne for sygedagpenge på www.borger.dk

Det offentlige tilbyder en række muligheder, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis din sygdom gør, at du ikke længere kan passe dit job. Du kan bl.a. søge om revalidering, fleksjob og løntilskud. 

Få mere at vide på borger.dk

Advokat

Er du i tvivl om, hvordan du kommer videre, eller har du brug for juridisk hjælp, kan du kontakte en advokat.

Er din sag kompliceret, og har du brug for bistand? Kontakt en advokat, som kan repræsentere dig i forbindelse med behandlingen af din erstatningssag. Vi anbefaler, at du finder en advokat med speciale i personskadesager.

Er din skade dækket af en erhvervsansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket nogle af udgifterne til din advokat.

Se en liste over advokater på www.advokatsamfundet.dk