Gebyrer og afgifter

Her er overblikket

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver til staten, og de gebyrer, vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte afgifter og bidrag.

Lovbestemte afgifter/bidrag

Uddybning Beløb om året
Skadesforsikringsafgift Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer
Naturskadeafgift (stormafgift) Du betaler en årlig afgift til staten for forsikringer med branddækning af bygninger og løsøre – dvs. ejendom, hus, fritidshus og vindmølle samt indbo, løsøre og maskiner. Afgiften går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald. I tilfælde af disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning mv. 40 kr.
Miljøbidrag Vi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere godtgørelsen til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.  84 kr.
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Vi opkræver bidraget én gang om året for hver af de følgende forsikringer: Bil, MC og maskiner, indbo/løsøre, hus/fritidshus/ejendom og vindmøller.

For arbejdsskadeforsikringer er bidraget et fast beløb pr. beregnet fuldtidsansat.

Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs

40 kr.

 

30 kr. pr. ansat

 

  

Derudover kan DFIM opkræve dagsgebyrer, hvis du undlader at betale en lovpligtig motoransvarsforsikring så længe, at den bliver slettet. Se mere om DFIM’s dagsgebyr.

Topdanmarks opkrævningsgebyr består af et fast administrationsgebyr på 2 kr. og et betalingsgebyr, som afhænger af den valgte betalingsmetode. Betalingsgebyret dækker dels omkostninger til Betalingsservice/Nets, dels omkostninger hos Topdanmarks ved den valgte betalingsmetode.

Betaler du via Betalingsservice, og er du tilmeldt månedlig betaling, er opkrævningsgebyret 3 kr. pr. betaling. Betaler du kvartårligt, halvårligt eller årligt, er opkrævningsgebyret 9 kr. pr. betaling.

For betaling via MobilePay er der ikke et betalingsgebyr, men alene administrationsgebyret på 2 kr. pr. betaling.

Betaler du via opkrævning, er gebyret 38 kr. pr. betaling. 


Gebyrer ved halv- eller kvartårlig betaling

Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

Periode Privatforsikringer Motorforsikringer
Halvårligt 5 % tillæg 3 % tillæg
Kvartårligt 10 % tillæg 5 % tillæg

 

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Hvis du ønsker at købe en stilstandsforsikring til din varebil, skal du betale et gebyr på 577 kr. Gebyret er det samme, hvis du ønsker at ændre din nuværende forsikring til en stilstandsforsikring. Gebyret reguleres hvert år d. 1. januar.

Har du ikke længere det, du har forsikret?

Hvis du fx skrotter bilen eller sælger huset, kan du opsige forsikringen i Mit Topdanmark. Hvis du har betalt forud, tilbagefører vi det selvfølgelig.

Log ind i Mit Topdanmark
 

Opsigelse til årsdag er gratis – ellers er der et administrationsgebyr

Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag. Hvis årsdagen fx er 1. august, skal du sige forsikringen op senest 30. juni.
Log ind og se dine forsikringers årsdag 

Resten af året kan du opsige din forsikring med løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr. Det er som udgangspunkt på 75 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret større – se nedenfor. 


Hvis du har fået slettet en forsikring – eksempelvis på grund af manglende betaling – og både du og vi siden ønsker at genoptage forsikringen, opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

Gebyr ved opsigelse af ny forsikring – og genoptagelse af slettet forsikring

Forsikring Gebyr ved opsigelse i 1. år Gebyr ved genoptagelse
Bilforsikring 447 kr. 289 kr.
Bådforsikring - ansvar 447 kr. 144 kr.
Bådforsikring - ansvar og kasko 744 kr. 144 kr.
Campingvognsforsikring 744 kr. 144 kr.
Cyberforsikring 447 kr. 0 kr.
Fritidshusforsikring 744 kr. 144 kr.
Hesteforsikring 744 kr. 144 kr.
Hjemforsikring - indbo og ansvar 447 kr. 144 kr.
Hundeforsikring 222 kr. 144 kr.
Husforsikring 744 kr. 144 kr.
Katteforsikring 222 kr. 144 kr.
Knallertforsikring 447 kr. 289 kr.
Landboforsikring 1.189 kr. 144 kr.
Motorcykelforsikring 744 kr. 289 kr.
Tophjælp 222 kr. 0 kr.
Traktorforsikring 447 kr. 289 kr.
Ulykkeforsikring 447 kr. 289 kr.
Årsrejse Europa - flere personer 501 kr. 0 kr.
Årsrejse Europa - én person 431 kr. 0 kr.
Årsrejse Verden - flere personer 1.185 kr. 0 kr.
Årsrejse Verden - én person 1.041 kr. 0 kr.
Skidækning - flere personer 359 kr. 0 kr.
Skidækning - én person 299 kr. 0 kr.
Årsafbestilling Europa 354 kr. 0 kr.
Arsafbestilling Verden 708 kr. 0 kr.

Gebyrerne bliver reguleret d. 1. januar hvert år.

 

Hvad dækker administrationsgebyret?

Gebyret dækker administration i forbindelse med opsigelse på skæve tidspunkter. Det drejer sig om individuel beregning af din eventuelle forudbetaling, tilbageførsel af pengene og endelig dækningens ophør, der skal lægges ind i policesystemet.

Hvis du skal sælge din ejendom og i den forbindelse ønsker tilbud på en ejerskifteforsikring, koster det et gebyr på 800 kr.

Gebyret refunderes som modregning i prisen, hvis køber accepterer tilbuddet. 

Der er ikke noget gebyr, hvis en af vores assurandører udarbejder tilbuddet i forbindelse med et booket besøg.

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.