Her er overblikket

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver til staten, og de gebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte afgifter og bidrag.

Lovbestemte afgifter/bidrag

Uddybning Beløb om året
Skadesforsikringsafgift Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer
Stormafgift Du betaler en årlig afgift til staten til stormflod og stormfald på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgifterne går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod. I tilfælde af stormfald giver puljen tilskud til genplantning af private skove 40 kr.
Miljøbidrag Vi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere godtgørelsen til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.  84 kr.
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Vi opkræver bidraget én gang om året for hver af de følgende forsikringer: hus-, indbo-, bil- og MC-forsikring. Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs 40 kr.

  

Derudover kan DFIM opkræve dagsgebyrer, hvis du undlader at betale en lovpligtig motoransvarsforsikring så længe, at den bliver slettet. Se mere om DFIM’s dagsgebyr.

Topdanmarks opkrævningsgebyr består af et fast administrationsgebyr på 2 kr. og et betalingsgebyr, som afhænger af den valgte betalingsmetode. Betalingsgebyret dækker dels omkostninger til Betalingsservice/Nets, dels omkostninger hos Topdanmarks ved den valgte betalingsmetode.

Betaler du via Betalingsservice, og er du tilmeldt månedlig betaling, er opkrævningsgebyret 3 kr. pr. betaling. Betaler du kvartårligt, halvårligt eller årligt, er opkrævningsgebyret 9 kr. pr. betaling.

For betaling via MobilePay er der ikke et betalingsgebyr, men alene administrationsgebyret på 2 kr. pr. betaling.

Betaler du via opkrævning, er gebyret 38 kr. pr. betaling. 


Gebyrer ved halv- eller kvartårlig betaling

Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

Periode Privatforsikringer Motorforsikringer
Halvårligt 5 % tillæg 3 % tillæg
Kvartårligt 10 % tillæg 5 % tillæg

 

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Hvis du ønsker at købe en stilstandsforsikring til din varebil, skal du betale et gebyr på 560 kr. Gebyret er det samme, hvis du ønsker at ændre din nuværende forsikring til en stilstandsforsikring. Gebyret reguleres hvert år d. 1. januar.

Har du ikke længere det, du har forsikret?

Hvis du fx skrotter bilen eller sælger huset, kan du opsige forsikringen i Mit Topdanmark. Hvis du har betalt forud, tilbagefører vi det selvfølgelig.

Log ind i Mit Topdanmark
 

Opsigelse til årsdag er gratis – ellers er der et administrationsgebyr

Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag. Hvis årsdagen fx er 1. august, skal du sige forsikringen op senest 30. juni.
Log ind og se dine forsikringers årsdag 

Resten af året kan du opsige din forsikring med løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr. Det er som udgangspunkt på 73 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret større – se nedenfor. 


Hvis du har fået slettet en forsikring – eksempelvis på grund af manglende betaling – og både du og vi siden ønsker at genoptage forsikringen, opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

Gebyr ved opsigelse af ny forsikring – og genoptagelse af slettet forsikring

Forsikring Gebyr ved opsigelse i 1. år Gebyr ved genoptagelse
Bilforsikring 434 kr. 280 kr.
Bådforsikring - ansvar 434 kr. 140 kr.
Bådforsikring - ansvar og kasko 722 kr. 140 kr.
Campingvognsforsikring 722 kr. 140 kr.
Fritidshusforsikring 722 kr. 140 kr.
Hesteforsikring 722 kr. 140 kr.
Hjemforsikring - indbo og ansvar 434 kr. 140 kr.
Hundeforsikring 215 kr. 140 kr.
Husforsikring 722 kr. 140 kr.
Katteforsikring 215 kr. 140 kr.
Knallertforsikring 434 kr. 280 kr.
Landboforsikring 1.153 kr. 140 kr.
Motorcykelforsikring 722 kr. 280 kr.
Tophjælp 215 kr. 0 kr.
Traktorforsikring 434 kr. 280 kr.
Ulykkeforsikring 434 kr. 280 kr.
Årsrejse Europa - flere personer 486 kr. 0 kr.
Årsrejse Europa - én person 419 kr. 0 kr.
Årsrejse Verden - flere personer 1.148 kr. 0 kr.
Årsrejse Verden - én person 1.011 kr. 0 kr.
Skidækning - flere personer 349 kr. 0 kr.
Skidækning - én person 290 kr. 0 kr.
Årsafbestilling Europa 344 kr. 0 kr.
Arsafbestilling Verden 686 kr. 0 kr.

Gebyrerne bliver reguleret d. 1. januar hvert år.

 

Hvad dækker administrationsgebyret?

Gebyret dækker administration i forbindelse med opsigelse på skæve tidspunkter. Det drejer sig om individuel beregning af din eventuelle forudbetaling, tilbageførsel af pengene og endelig dækningens ophør, der skal lægges ind i policesystemet.

Hvis du skal sælge din ejendom og i den forbindelse ønsker tilbud på en ejerskifteforsikring, koster det et gebyr på 800 kr.

Gebyret refunderes som modregning i prisen, hvis køber accepterer tilbuddet. 

Der er ikke noget gebyr, hvis en af vores assurandører udarbejder tilbuddet i forbindelse med et booket besøg.

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.