Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Her er overblikket

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver til staten, og de gebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte bidrag.

Lovbestemte bidrag/afgifterUddybningBeløb om året
MiljøbidragVi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.84 kr.
Stormflods-/stormfaldsafgiftDu betaler en årlig afgift til staten til stormflod og stormfald på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgifterne går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod. I tilfælde af stormfald giver puljen tilskud til genplantning af private skove. 60 kr.
SkadesforsikringsafgiftAfgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. Denne afgift opkræves også på enkelte pensionsforsikringer.1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer

    

Billigst at betale med Betalingsservice

Vi anbefaler, at du tilmelder dine forsikringer til Betalingsservice. Det er billigst både for dig og for os – og sikrer, at du undgår forglemmelser, rykkergebyrer og bøvl.

Du kan alternativt vælge at få sendt en separat opkrævning, hver gang en forsikring skal betales – det koster 30 kr. pr. opkrævning. Er du tilmeldt vores post i e-Boks, er det normalt der, du får opkrævningen – ellers pr. brev.

Log ind i Mit Topdanmark og tilmeld dig Betalingsservice

BetalingsmådeGebyr
Betalingsservice7 kr.  
Opkrævning30 kr.

 

 

Gebyrer ved halv- eller kvartårlig betaling

Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

PeriodePrivatforsikringerMotorforsikringer
Halvårligt5 % tillæg3 % tillæg
Kvartårligt10 % tillæg5 % tillæg

 

 

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Hvis du ønsker at købe en Stilstandsforsikring, skal du betale et gebyr på 505 kr. Gebyret er det samme, hvis du ønsker at ændre din nuværende forsikring til en Stilstandsforsikring. Gebyret reguleres hvert år d. 1. januar.

   

Har du ikke længere det, du har forsikret? 
Hvis du fx skrotter bilen eller sælger huset, sletter vi selvfølgelig forsikringen straks og tilbagefører, hvad du eventuelt har forudbetalt. Det koster ikke noget – bare send os en besked her:

Send en besked

Andre opsigelser? 
Vi kan sagtens aftale opsigelse i telefonen, men uanset hvilken forsikring du ønsker at opsige, skal vi også bede dig give os skriftlig besked om, at du ikke længere ønsker at være dækket. Du skal derfor sende os en skriftlig opsigelse – evt. via linket ovenfor.

Opsigelse til årsdag er gratis – ellers er der et administrationsgebyr
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag. Hvis årsdagen fx er 1. august, skal du sige forsikringen op senest 30. juni.

Log ind og se dine forsikringers årsdag 

Resten af året kan du opsige din forsikring med løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr. Det er som udgangspunkt på 66 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret større – se nedenfor.  

Hvis du har fået slettet en forsikring – eksempelvis på grund af manglende betaling – og både du og vi siden ønsker at genoptage forsikringen, opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

Gebyr ved opsigelse af ny forsikring – og genoptagelse af slettet forsikring 

ForsikringGebyr ved opsigelse i 1. årGebyr ved genoptagelse
Bilforsikring391 kr.252 kr.
Bådforsikring - ansvar391 kr.126 kr.
Bådforsikring - ansvar og kasko651 kr.126 kr.
Campingvognsforsikring651 kr.126 kr.
Fritidshusforsikring651 kr.126 kr.
Hesteforsikring651 kr.126 kr.
Indbo og Ansvar391 kr.126 kr.
Hundeforsikring194 kr.126 kr.
Husforsikring651 kr.126 kr.
Katteforsikring194 kr.126 kr.
Knallertforsikring391 kr.252 kr.
Landboforsikring1.038 kr.225 kr.
Motorcykelforsikring651 kr.252 kr.
Tophjælp194 kr.0 kr.
Traktorforsikring391 kr.252 kr.
Ulykkesforsikring391 kr.252 kr.
Årsrejse Europa - flere personer 4380 kr.
Årsrejse Europa - én person3760 kr.
Årsrejse Verden - flere personer1.0340 kr.
Årsrejse Verden - én person 9110 kr.
Skidækning - flere personer3130 kr.
Skidækning - én person2620 kr.
Årsafbestilling Europa3090 kr.
Årsafbestilling Verden6190 kr.

Gebyrerne bliver reguleret d. 1. januar hvert år.

Hvad dækker administrationsgebyret?
Gebyret dækker administration i forbindelse med opsigelse på skæve tidspunkter. Det drejer sig om individuel beregning af din eventuelle forudbetaling, tilbageførsel af pengene og endelig dækningens ophør, der skal lægges ind i policesystemet. 

Hvis du skal sælge din ejendom og i den forbindelse ønsker tilbud på en ejerskifteforsikring, koster det et gebyr på 400 kr.

Gebyret refunderes som modregning i prisen, hvis køber accepterer tilbuddet. 

Der er ikke noget gebyr, hvis en af vores assurandører udarbejder tilbuddet i forbindelse med et booket besøg.

Vi giver dig besked, hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.