Her er overblikket

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver til staten, og de gebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte afgifter og bidrag.

Lovbestemte afgifter/bidrag

Uddybning Beløb om året
Skadesforsikringsafgift Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer
Stormflods-/stormfaldsafgift Du betaler en årlig afgift til staten til stormflod og stormfald på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgifterne går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod. I tilfælde af stormfald giver puljen tilskud til genplantning af private skove 40 kr.
Miljøbidrag Vi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere godtgørelsen til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.  84 kr.
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Vi opkræver bidraget én gang om året for hver af de følgende forsikringer: hus-, indbo-, bil- og MC-forsikring. Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs 40 kr.

  

Derudover kan DFIM opkræve dagsgebyrer, hvis du undlader at betale en lovpligtig motoransvarsforsikring så længe, at den bliver slettet. Se mere om DFIM’s dagsgebyr.

Nye gebyrer 1. februar 2021
Fra 1. februar 2021 stiger gebyrerne for betalinger via Betalingsservice til 9 kr. og for betalinger via opkrævning til 38 kr. Gebyret for betaling via MobilePay er uændret.

Opkrævningsgebyret består af et fast administrationsgebyr på 2 kr. og et betalingsgebyr*, som afhænger af den valgte betalingsmetode. For betaling via MobilePay er der kun administrationsgebyret.
 

Betalingsmåde Administrationsgebyr Betalingsgebyr Samlet opkrævningsgebyr
Betalingsservice (BS) pr. betaling* 2 kr. 7 kr. 9 kr.
Opkrævning (girokort) pr. betaling 2 kr. 36 kr. 38 kr.
MobilPay pr. betaling 2 kr. 0 kr. 2 kr.


*) Betalingsgebyret dækker omkostninger til Betalingsservice/Nets samt omkostninger ved Topdanmarks administration ved den valgte betalingsmetode.


Gebyrer ved halv- eller kvartårlig betaling

Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

Periode Privatforsikringer Motorforsikringer
Halvårligt 5 % tillæg 3 % tillæg
Kvartårligt 10 % tillæg 5 % tillæg

 

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Hvis du ønsker at købe en stilstandsforsikring til din varebil, skal du betale et gebyr på 546 kr. Gebyret er det samme, hvis du ønsker at ændre din nuværende forsikring til en stilstandsforsikring. Gebyret reguleres hvert år d. 1. januar.

Har du ikke længere det, du har forsikret?

Hvis du fx skrotter bilen eller sælger huset, kan du opsige forsikringen i Mit Topdanmark. Hvis du har betalt forud, tilbagefører vi det selvfølgelig.

Log ind i Mit Topdanmark
 

Opsigelse til årsdag er gratis – ellers er der et administrationsgebyr

Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag. Hvis årsdagen fx er 1. august, skal du sige forsikringen op senest 30. juni.
Log ind og se dine forsikringers årsdag 

Resten af året kan du opsige din forsikring med løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr. Det er som udgangspunkt på 71 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret større – se nedenfor. 


Hvis du har fået slettet en forsikring – eksempelvis på grund af manglende betaling – og både du og vi siden ønsker at genoptage forsikringen, opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

Gebyr ved opsigelse af ny forsikring – og genoptagelse af slettet forsikring

Forsikring Gebyr ved opsigelse i 1. år Gebyr ved genoptagelse
Bilforsikring 423 kr. 273 kr.
Bådforsikring - ansvar 423 kr. 137 kr.
Bådforsikring - ansvar og kasko 704 kr. 137 kr.
Campingvognsforsikring 704 kr. 137 kr.
Fritidshusforsikring 704 kr. 137 kr.
Hesteforsikring 704 kr. 137 kr.
Hjemforsikring - indbo og ansvar 423 kr. 137 kr.
Hundeforsikring 210 kr. 137 kr.
Husforsikring 704 kr. 137 kr.
Katteforsikring 210 kr. 137 kr.
Knallertforsikring 423 kr. 273 kr.
Landboforsikring 1.125 kr. 137 kr.
Motorcykelforsikring 704 kr. 273 kr.
Tophjælp 210 kr. 0 kr.
Traktorforsikring 423 kr. 273 kr.
Ulykkeforsikring 423 kr. 273 kr.
Årsrejse Europa - flere personer 474 kr. 0 kr.
Årsrejse Europa - én person 407 kr. 0 kr.
Årsrejse Verden - flere personer 1.121 kr. 0 kr.
Årsrejse Verden - én person 987 kr. 0 kr.
Skidækning - flere personer 340 kr. 0 kr.
Skidækning - én person 283 kr. 0 kr.
Årsafbestilling Europa 335 kr. 0 kr.
Arsafbestilling Verden 670 kr. 0 kr.

Gebyrerne bliver reguleret d. 1. januar hvert år.

 

Hvad dækker administrationsgebyret?

Gebyret dækker administration i forbindelse med opsigelse på skæve tidspunkter. Det drejer sig om individuel beregning af din eventuelle forudbetaling, tilbageførsel af pengene og endelig dækningens ophør, der skal lægges ind i policesystemet.

Hvis du skal sælge din ejendom og i den forbindelse ønsker tilbud på en ejerskifteforsikring, koster det et gebyr på 800 kr.

Gebyret refunderes som modregning i prisen, hvis køber accepterer tilbuddet. 

Der er ikke noget gebyr, hvis en af vores assurandører udarbejder tilbuddet i forbindelse med et booket besøg.

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.