Har du fået et brev fra os?

Finanstilsynet har bedt os skrive til alle vores nuværende og tidligere kunder om, at vores forsikringsvilkår – på linje med flere andre selskaber – på nogle områder har været i strid med ligebehandlingsreglerne. 

Vi har skrevet til dig, hvis du har eller har haft en af de forsikringer, vi har ændret vilkårene for. Vi beklager, hvis brevet ikke er relevant for dig. 
 

Spørgsmål og svar

Sådan anmelder du til os:

  1. Skriv til ligebehandling_liv@topdanmark.dk, hvis du anmelder til din sundhedsforsikring – for alle andre forsikringer skal du skrive til ligebehandling_skade@topdanmark.dk
  2. Beskriv kort de problemer, du har haft i forbindelse med din graviditet
  3. Vedhæft eventuelt dokumentation 
  4. Send dit kundenummer med, så vi ved, hvem du er. Skriv ikke personfølsomme oplysninger.
  5. Når vi har modtaget det hele, vender vi tilbage til dig hurtigst muligt

Medforsikrede skal anmelde på samme måde som alle andre. Når vi får kundenummeret på den, der ejer forsikringen, kan vi se, om andre også er dækket. Er vi i tvivl om noget, kontakter vi dig.

Medarbejdere anmelder til os hver især – bare husk at sende kundenummeret på din virksomhed. Er vi i tvivl om noget, kontakter vi dig.

Herunder kan du se de formuleringer, der tidligere stod i vores forsikringsvilkår, men som vi har slettet. Vi har ikke ændret ved de øvrige formuleringer i vilkårene, og gravide er nu dækket lige som alle andre. 

Erhvervsrejseforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”behandling som følge af akut sygdom/tilskadekomst i forbindelse med graviditet den sidste måned før forventet termin”. 

Rejseforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”behandling af graviditetsrelateret sygdom de sidste fire uger før forventet termin (på studierejseforsikring: otte uger)”. 

Sundhedsforsikring 

Vi har fjernet denne undtagelse i betingelserne for sundhedsforsikringen: 
"Følgeskader af graviditet og fødsel samt behandling i forbindelse hermed, herunder spontan abort." 

Sygedriftstabsforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”driftstab på grund af uarbejdsdygtighed som følge af graviditet”. 

Udstationeringsforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”udgifter til almindelige graviditetsundersøgelser og fødsel”, hvis der var under 42 uger til forventet termin, da forsikringen blev aktiveret. 

Ulykkesforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”skader på moderen i forbindelse med en fødsel”. 

Børneforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”skader på moderen i forbindelse med en fødsel”. Vi dækkede heller ikke ”behandling af graviditetsrelaterede gener”, hvis du havde tilvalgt sundhedsforsikring.