Ligebehandling af gravide

Topdanmark har valgt at acceptere bødeforlægget

Finanstilsynet har vurderet, at en række forsikrings- og pensionsselskaber, inklusive Topdanmark Livsforsikring og Topdanmark Forsikring, har haft forsikringsbetingelser i strid med ligebehandlingsreglerne. Finanstilsynet har derfor politianmeldt selskaberne, og Topdanmark har efterfølgende modtaget og accepteret bøder fra NSK (tidligere SØIK).

Fejlen i vores betingelser på en række produktområder har stillet gravide kvinder anderledes end andre kunder. 

Topdanmark blev bekendt med fejlen i efteråret 2020, og vi har efterfølgende opdateret vores forsikringsbetingelser, ligesom vi har identificeret og kontaktet alle kunder, der potentielt kunne være berørt af sagen, gennem blandt andet brev og vores hjemmeside. Det kan eksempelvis være kunder, som har fået uretmæssigt afslag på dækning i tidligere skadesager. Der er udbetalt erstatning, i det omfang vores kunder er blevet uretmæssigt afvist, og alle berørte kunder har desuden fået tilbudt en godtgørelse.

Vi har aldrig haft intentioner om, at nogle kunder skulle stilles anderledes end andre. Topdanmark beklager derfor, at vi har haft forsikringsvilkår, der kan have medført forskelsbehandling som følge af graviditet.

Topdanmark har for at afslutte sagen valgt at betale en samlet bøde på 1.050.000 kroner.

Resumé af bødeforelæg for Topdanmark Livsforsikring

Topdanmark Livsforsikring modtog den 23. december 2021 et bødeforelæg fra NSK (tidligere SØIK) på 575.000 kroner. Topdanmark Livsforsikring var tiltalt for i perioden fra juni 2019 til november 2020 at have haft forsikringsvilkår, der forskelsbehandlede gravide kvinder fra andre, og dermed at have overtrådt reglerne i § 8 og § 18 b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (forsikringsligebehandlingsloven).
Topdanmark Livsforsikring valgte den 23. januar 2022 at acceptere bødeforelægget.
 

Resumé af bødeforelæg for Topdanmark Forsikring 

Topdanmark Forsikring modtog den 23. december 2021 bødeforelæg fra NSK (tidligere SØIK) på 475.000 kroner. Topdanmark Forsikring var tiltalt for i perioden fra juni 2019 til november 2020 at have haft forsikringsvilkår, der forskelsbehandlede gravide kvinder fra andre, og dermed at have overtrådt reglerne i § 8 og § 18 b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (forsikringsligebehandlingsloven).
Topdanmark Forsikring valgte den 23. januar 2022 at acceptere bødeforelægget

Vi har skrevet et brev til dig

Finanstilsynet har bedt os skrive til alle vores nuværende og tidligere kunder om, at vores forsikringsvilkår – på linje med flere andre selskaber – på nogle områder har været i strid med ligebehandlingsreglerne. 

Vi har skrevet til dig, hvis du har eller har haft en af de forsikringer, vi har ændret vilkårene for. Vi beklager, hvis brevet ikke er relevant for dig. 
 

Spørgsmål og svar

Sådan anmelder du til os:

  1. Skriv til ligebehandling_liv@topdanmark.dk, hvis du anmelder til din sundhedsforsikring – for alle andre forsikringer skal du skrive til ligebehandling_skade@topdanmark.dk
  2. Beskriv kort de problemer, du har haft i forbindelse med din graviditet
  3. Vedhæft eventuelt dokumentation 
  4. Send dit kundenummer med, så vi ved, hvem du er. Skriv ikke personfølsomme oplysninger.
  5. Når vi har modtaget det hele, vender vi tilbage til dig hurtigst muligt

Medforsikrede skal anmelde på samme måde som alle andre. Når vi får kundenummeret på den, der ejer forsikringen, kan vi se, om andre også er dækket. Er vi i tvivl om noget, kontakter vi dig.

Medarbejdere anmelder til os hver især – bare husk at sende kundenummeret på din virksomhed. Er vi i tvivl om noget, kontakter vi dig.

Herunder kan du se de formuleringer, der tidligere stod i vores forsikringsvilkår, men som vi har slettet. Vi har ikke ændret ved de øvrige formuleringer i vilkårene, og gravide er nu dækket lige som alle andre. 

Erhvervsrejseforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”behandling som følge af akut sygdom/tilskadekomst i forbindelse med graviditet den sidste måned før forventet termin”. 

Rejseforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”behandling af graviditetsrelateret sygdom de sidste fire uger før forventet termin (på studierejseforsikring: otte uger)”. 

Sundhedsforsikring 

Vi har fjernet denne undtagelse i betingelserne for sundhedsforsikringen: 
"Følgeskader af graviditet og fødsel samt behandling i forbindelse hermed, herunder spontan abort." 

Sygedriftstabsforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”driftstab på grund af uarbejdsdygtighed som følge af graviditet”. 

Udstationeringsforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”udgifter til almindelige graviditetsundersøgelser og fødsel”, hvis der var under 42 uger til forventet termin, da forsikringen blev aktiveret. 

Ulykkesforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”skader på moderen i forbindelse med en fødsel”. 

Børneforsikring 

Tidligere dækkede vi ikke ”skader på moderen i forbindelse med en fødsel”. Vi dækkede heller ikke ”behandling af graviditetsrelaterede gener”, hvis du havde tilvalgt sundhedsforsikring.