Investor relations i Topdanmark

I 1985 blev Topdanmark A/S etableret og noteret på Københavns Fondsbørs. I den forbindelse blev forsikrings-kunderne aktionærer, da de fik tildelt Topdanmark-aktier i forhold til deres forsikringshistorik.

Topdanmark København

En forsikringsaktie – ikke en investeringsforening

Topdanmark-aktien er en forsikringsaktie – ikke en investeringsforening. Vi er 100 % fokuseret på skadeforsikring på det danske marked. Vi ønsker at skabe værdi til aktionærerne gennem kalkulerede forsikringsrisici – ikke gennem (høje) investeringsrisici. Der er ingen restriktioner i form af ejerandel, stemmeret eller andre begrænsninger. Det eneste reelle værn er en fair aktiekurs.

Læs mere om vores aktieprofil

Udlodningspolitik

Normalt genererer Topdanmark et afkast, der er væsentligt større end det kapitalbehov, der følger af væksten i forretningen. Kan der ikke findes værdiskabende investeringsmuligheder, vil dette merafkast blive udloddet til aktionærerne.

Det er forholdet mellem egenkapitalen og forretningens aktuelle kapitalkrav, der bestemmer udlodningens størrelse.

Læs mere om vores udlodningspolitik

Investorservice

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold.

 Læs Topdanmarks politik på IR-området

Generalforsamling

Topdanmarks ordinære generalforsamling bliver holdt hvert forår. Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, uden adgang for fysisk fremmøde.

Find information om Topdanmarks generalforsamling