Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Indholdet på denne hjemmeside

Indholdet på denne hjemmeside skal opfattes som generel information og bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger eller vurderinger vedrørende Topdanmark. Vi gør særligt opmærksom på, at indholdet på ingen måde skal opfattes som en opfordring til eller et tilbud om at investere i eller handle aktier med Topdanmark.

Fejl eller udeladelser på denne hjemmeside

Vi har gjort vores yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. vi giver dog ingen garantier for det. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på denne hjemmeside og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på denne hjemmeside.

Links til eksterne hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt vores kontrol. Disse links er et servicetilbud til brugeren. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet af hjemmesider, som vi linker til eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på disse hjemmesider.

Varemærker, logoer og tekster

Varemærker, logoer og tekster på denne hjemmeside tilhører Topdanmark. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse varemærker, logoer  og tekster uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Ændringer på denne hjemmeside

Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på denne hjemmeside eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

I tilfælde af tvist

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Vil du vide mere?