Ansvarsbegrænsning

Indholdet i vores elektroniske markedsføring

Indholdet i vores elektroniske markedsføring skal opfattes som generel information og bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger eller vurderinger af Topdanmark eller vores produkter. Vi gør særligt opmærksom på, at indholdet på ingen måde skal opfattes som en opfordring til eller et tilbud om at investere i eller handle med vores aktier.

 

Fejl eller udeladelser

Vi gør vores yderste for at sikre, at oplysningerne i vores elektroniske markedsføring er korrekte, præcise og opdaterede. Vi giver dog ingen garantier for det. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl eller udeladelser og kan derfor ikke gøres ansvarlige for noget tab – heller ikke som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller udeladelser i vores elektroniske markedsføring.

 

Links til eksterne hjemmesider

Vores elektroniske markedsføring kan indeholde links til eksterne hjemmesider, der ikke er underlagt vores kontrol. Disse links er et servicetilbud til dig som bruger. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet på hjemmesider, som vi linker til, eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på disse hjemmesider.

 

Varemærker, logoer og tekster

Varemærker, logoer og tekster i vores elektroniske markedsføring tilhører Topdanmark. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse varemærker, logoer og tekster uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet i vores elektroniske markedsføring eller til helt eller delvist at lukke elektroniske løsninger, fx hjemmesider, uden forudgående varsel.

 

I tilfælde af tvist

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne ansvarsbegrænsning, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.