Finanstilsynets seneste redegørelser

Finanstilsynet var  i december 2018 på ordinær inspektion i Topdanmark Livsforsikring, og Topdanmark har den 12. december 2019 modtaget Finanstilsynets redegørelse om Inspektionen.

Topdanmark Livsforsikring har den 24. januar 2020 modtaget et påbud fra Finanstilsynet om opgørelse af hensættelser i henhold til Solvens II-direktivet.


Her kan du se de seneste redegørelser samt vores kommentarer.

Finanstilsynets redegørelse Kommentarer
Læs vores kommentar til redegørelsen
Læs vores kommentar til redegørelsen
Læs vores kommentarer til redegørelsen
Læs vores kommentarer til redegørelsen