Finanstilsynets seneste redegørelser

Finanstilsynet var  i december 2018 på ordinær inspektion i Topdanmark Livsforsikring, og Topdanmark har den 12. december 2019 modtaget Finanstilsynets redegørelse om Inspektionen.

Topdanmark Livsforsikring har den 24. januar 2020 modtaget et påbud fra Finanstilsynet om opgørelse af hensættelser i henhold til Solvens II-direktivet.


Her kan du se de seneste redegørelser samt vores kommentarer.

Finanstilsynets redegørelse Kommentarer
Læs vores kommentar til redegørelsen
Læs vores kommentarer til redegørelsen
Læs vores kommentarer til redegørelsen