NærBrand-aftale

 • Til dig, der bor i et NærBrand-område
 • Få særlige rabatter og attraktiv bonus
 • Få hjælp til at forebygge skader

En NærBrand-aftale giver særlige fordele

Topdanmark og forsikringsselskabet NærBrand har et samarbejde, hvor du kan samle alle dine forsikringer i en NærBrand-aftale.

NærBrand-aftalen giver dig nogle særlige fordele. Du får blandt andet rabat på Topdanmarks forsikringer og en kontant bonus, hvert år du undgår skader. Har du ingen skader fire år i træk, får du en ekstrabonus.

Co-assurance

Brandskader på indbo og bygning dækkes sammen af de to forsikringsselskaber. Dette kaldes også co-assurance.

 

Betingelser for at du kan få en NærBrand-aftale

 • Du skal bo i et NærBrand-område (Se længere nede på siden om du bor i et NærBrand-område)
 • Du skal samle alle dine private forsikringer hos os
 • Du skal have en røgalarm og en brandslukker i dit hjem. Begge dele skal virke.

 

Har du et landbrug, gælder der særlige krav – og fordele – for dig. Se dem længere nede.

Sådan beregner vi din bonus

Du får en kontant bonus, hvis du undgår skader:

 • Hvert år du ikke har nogen skader, får du en bonus, der svarer til 10% af prisen på dine forsikringer
 • Efter fire år i træk uden skader får du 5 % i ekstrabonus

Vi beregner din bonus ud fra prisen på selve forsikringerne. Det betyder, at vi trækker gebyr og afgift til staten fra først.

Det påvirker ikke din bonus at bruge vejhjælp, bilens udvidede glasforsikring, visse skader på bilens kaskoforsikring samt parkeringsskade uden selvrisiko.

Vedligeholdelse af sikringsudstyr

Det er vigtigt, at brandtæppet, røgalarmen og ildslukkeren tjekkes jævnligt, da din ret til NærBrand-aftalen afhænger af, at sikringsudstyret virker. Hvis det ikke virker, bortfalder din ret til bonus også.

 • Kontrollér røgalarmens funktionsdygtighed mindst to gange om året – og altid hvis huset har været forladt i mere end tre dage. Hvis ikke alarmen udløses ved tryk på den røde knap, skal batteriet eller hele alarmen udskiftes.
 • Vend ildslukkeren et par gange årligt. Hvis ikke trykviseren er i det grønne område, skal ildslukkeren trykprøves eller eventuelt ombyttes. Er ildslukkeren mere end 5 år gammel, skal den ombyttes.

Nøgledækning til bil – vi hjælper dig med en ny nøgle

Mister du din bilnøgle, koster det dig ikke noget at få en ny. Med nøgledækning får du dækket dine udgifter til en ny nøgle, hvis du fx får stjålet eller på anden måde mister din bilnøgle, eller den går i stykker ved en pludselig skade – uden at du skal betale en eventuel selvrisiko på din kaskoforsikring. Du får nøgledækning til din bil, hvis du har forsikret din bil med kaskodækning hos Topdanmark. Vær opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for nøgledækning.


Forbehold

Nærbrand aftalen er noget ekstra vi tilbyder vores kunder ud over selve din forsikringsaftale med Topdanmark Forsikring. Det betyder, at reglerne for varsling er anderledes, og vi kan derfor med en måneds varsel til den første i en måned opsige eller ændre i alle forhold i Nærbrand aftalen. Fordelene gælder, så længe Topdanmark ønsker at tilbyde dem. Vi meddeler eventuelle ændringer i Nærbrand aftalen her på hjemmesiden. Dog varsler vi ændringer i rabat i overensstemmelse med de varslingsbestemmelser, der gælder i vilkårene. 

Dog vil det altid være aftalen mellem Topdanmark og NærBrand, der er gældende.
 

Værd at vide

NærBrand område

For at komme med i en NærBrand-aftale skal du bo på enten Lolland-Falster, i Fjends, i Salling-Lemvig eller på Viborgegnen – se de røde områder på kortet.

Standardkrav, når du har et landbrug

 • Du skal bo i et NærBrand-område
 • Du skal samle alle dine landbrugsforsikringer hos os
 • Du skal montere røgalarmer efter vores anvisninger
 • Du skal få foretaget el-eftersyn på alle ejendomme, du ejer, og installeret ildslukker i bygninger, du lejer

Vælg selv niveau for sikkerhed, selvrisiko og bonus

Det er op til dig, om du vil sikre dig ud over standardkravene. Jo sikrere du indretter dig, og jo større selvrisiko du vælger, desto større bonus får du i de år, hvor du ikke har skader.

Sikring Krav, du skal opfylde Selvrisiko Bonus - hvert år uden skader
3 Standardkravene 10 % af skaden, dog mindst 2.660 kr., højst 6.148 kr. 10 %
2 Standardkrav + NærBrand-erklæring - alle krav* + 5-årig aftale 10 % af skaden, dog mindst 6.148 kr., højst 12.299 kr. 12 %
1 Standardkrav + NærBrand-erklæring - alle krav* + 5-årig aftale 10 % af skaden, dog mindst 12.299 kr., højst 24.596. kr. 14 %

 

* NærBrand-erklæringen er en liste over måder, du kan sikre dine ejendomme yderligere på ud over standardkravene. 

Vi giver dig tilskud

 • Vi giver 600 kr. i tilskud til el-eftersyn både ved opstart og fornyelse, når du er momsregistreret
 • Vi giver 750 kr. i tilskud til el-eftersyn både ved opstart og fornyelse, når du ikke er momsregistreret
 • Vi giver 250 kr. i tilskud pr. ildslukker, hvis den ikke købes via Nærbrand, og kun til 1.gangskøb eller ved tilkøb af ekstra slukkere

Skriv til os - så kontakter vi dig

Jeg er ...*