NærBrand-aftale

Særlige rabatter og attraktiv bonus

 • Til dig der bor i et NærBrand-område – Lolland-Falster, Fjends, Salling-Lemvig eller omkring Viborg
 • Rabat på Topdanmarks forsikringer
 • Kontant bonus i skadefri år
 • Ekstrabonus, hvis du ikke har skader flere år i træk
 • Hjælp til at forebygge skader
Få et tilbud

En NærBrand-aftale giver særlige fordele

Topdanmark og forsikringsselskabet NærBrand har et samarbejde, hvor du kan samle alle dine forsikringer i en NærBrand-aftale.

NærBrand-aftalen giver dig nogle særlige fordele. Du får blandt andet rabat på Topdanmarks forsikringer og en kontant bonus, hvert år du undgår skader. Har du ingen skader fire år i træk, får du en ekstrabonus.

Co-assurance

Brandskader på indbo og bygning dækkes sammen af de to forsikringsselskaber. Dette kaldes også co-assurance.

 

Betingelser for at du kan få en NærBrand-aftale

 • Du skal bo i et NærBrand-område (Se længere nede på siden om du bor i et NærBrand-område)
 • Du skal samle alle dine private forsikringer hos os
 • Du skal have et brandtæppe, en røgalarm og en ildslukker i dit hjem. Alle tre dele skal virke.

 

Har du et landbrug, gælder der særlige krav – og fordele – for dig. Se dem længere nede.

Sådan beregner vi din bonus

Du får en kontant bonus, hvis du undgår skader:

 • Hvert år du ikke har nogen skader, får du en bonus, der svarer til 10% af prisen på dine forsikringer
 • Efter fire år i træk uden skader får du 5 % i ekstrabonus

Vi beregner din bonus ud fra prisen på selve forsikringerne. Det betyder, at vi trækker gebyr og afgift til staten fra først.

Det påvirker ikke din bonus at bruge Tophjælp, bilens udvidede glasforsikring, visse skader på bilens kaskoforsikring samt parkeringsskade uden selvrisiko.

Vedligeholdelse af sikringsudstyr

Det er vigtigt, at brandtæppet, røgalarmen og ildslukkeren tjekkes jævnligt, da din ret til NærBrand-aftalen afhænger af, at sikringsudstyret virker. Hvis det ikke virker, bortfalder din ret til bonus også.

 • Kontrollér røgalarmens funktionsdygtighed mindst to gange om året – og altid hvis huset har været forladt i mere end tre dage. Hvis ikke alarmen udløses ved tryk på den røde knap, skal batteriet eller hele alarmen udskiftes.
 • Vend ildslukkeren et par gange årligt. Hvis ikke trykviseren er i det grønne område, skal ildslukkeren trykprøves eller eventuelt ombyttes. Er ildslukkeren mere end 5 år gammel, skal den ombyttes.

Værd at vide

NærBrand område

For at komme med i en NærBrand-aftale skal du bo på enten Lolland-Falster, i Fjends, i Salling-Lemvig eller på Viborgegnen – se de røde områder på kortet.

Standardkrav, når du har et landbrug

 • Du skal bo i et NærBrand-område
 • Du skal samle alle dine landbrugsforsikringer hos os
 • Du skal montere røgalarmer efter vores anvisninger
 • Du skal få foretaget el-eftersyn på alle ejendomme, du ejer, og installeret ildslukker i bygninger, du lejer

Vælg selv niveau for sikkerhed, selvrisiko og bonus

Det er op til dig, om du vil sikre dig ud over standardkravene. Jo sikrere du indretter dig, og jo større selvrisiko du vælger, desto større bonus får du i de år, hvor du ikke har skader.

Sikring Krav, du skal opfylde Selvrisiko Bonus - hvert år uden skader
3 Standardkravene 10 % af skaden, dog mindst 2.660 kr., højst 6.148 kr. 10 %
2 Standardkrav + NærBrand-erklæring - alle krav* + 5-årig aftale 10 % af skaden, dog mindst 6.148 kr., højst 12.299 kr. 12 %
1 Standardkrav + NærBrand-erklæring - alle krav* + 5-årig aftale 10 % af skaden, dog mindst 12.299 kr., højst 24.596. kr. 14 %

 

* NærBrand-erklæringen er en liste over måder, du kan sikre dine ejendomme yderligere på ud over standardkravene. 

Vi giver dig tilskud

 • 600 kr. til el-eftersyn, når du opretter aftalen
 • 800 kr. til el-eftersyn, når aftalen fornyes hvert 5. år
 • 250 kr. pr. ildslukker (DS-godkendt, mindst 6 kilo) i det antal, el-kravet angiver (dog kun til førstegangskøb)

Skriv til os - så kontakter vi dig

Jeg er ...