Ramt af stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstreme vandstande i havet. Skader efter en stormflod er ikke dækket af din forsikring, men du kan få hjælp fra den særlige stormflodsordning. 

Bænk, sti og skraldespand oversvømmet fra stormflod fra sø.

Stormflod - hvad gør jeg?

Som ved andre vejrskader skal du forsøge at begrænse skaden så godt, du kan – fx ved at flytte beskadigede genstande. Husk at tage billeder af skader og ødelagte ting, og undlad at smide dem ud.

Din forsikring dækker ikke skader efter stormflod – men du har mulighed for at søge om erstatning via Naturskaderådet. Du skal anmelde skaden elektronisk via Naturskadebasen.

Begræns skaden 

Du skal forsøge at begrænse skaden efter stormfloden i det omfang, det er muligt – fx ved at: 

  • Flytte dine ting til de dele af bygningen, hvor der sker mindst mulig skade på dem 
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv. Hvis det er muligt, kan du bruge sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. 
  • Pumpe vand væk, affugte bygningen samt rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres 

Hvis du ikke forsøger at begrænse skaden, risikerer du en nedsat dækning – eller slet ingen dækning.

Sådan anmelder du en stormflodsskade

  • Du skal anmelde skaden elektronisk via Naturskadebasen.
  • Du modtager automatisk en kvitteringsmail fra Naturskaderådet
  • Herefter behøver du ikke at gøre mere, før du hører fra os. På vegne af Naturskaderådet behandler og opgør vi din skade.

Du får nærmere besked, hvis der er brug for, at en taksator skal ud og se skaden.

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du er ramt af stormflod

 

Sådan dækker Naturskaderådet

Din skade bliver behandlet efter Naturskaderådets retningslinjer og vilkår. Vær opmærksom på, at der på visse punkter er begrænset dækning i forhold til, hvad du kender fra din hus- eller indboforsikring.

Læs om Naturskaderådets vilkår og dækninger

 

Er du i tvivl om, hvad en stormflod er?

Se Naturskaderådets video, som forklarer hvad en stormflod er, og hvordan du er dækket, hvis du bliver ramt.