Efter skybruddet - når skaden er sket

Gå straks huset igennem for skader, når skybruddet er overstået. Har du fået skader, skal du så vidt muligt forsøge at begrænse dem.

Begræns skaderne efter skybruddet

Gør, hvad du kan, for at skaderne ikke bliver større

Gå straks huset igennem for skader, når skybruddet er overstået. Har du fået skader, skal du så vidt muligt forsøge at begrænse dem:

 • Flyt ting, der står i vand, op, hvor der er tørt – evt. ved at klodse dem op
 • Forsøg at fjerne vandet bedst muligt
 • Fjern våde gulvtæpper og lignende
 • Vask tøj, du plejer at vaske, og send resten til rens 
 • Hvis skaderne omfatter kloakvand, skal du ringe efter professionel hjælp. Kloakvand er sundhedsskadeligt og skal håndteres af professionelle!

Når vandet er væk

 • Åbn døre og vinduer for at sikre optimal udluftning
 • Køb eventuelt en ventilator for at skabe gennemtræk
 • Tøm skuffer, skabe og lignende, så fugten ikke ødelægger indholdet
 • Har du en affugter, kan den være god at bruge i små rum - for lukkede døre og vinduer

 

Dokumentér, hvad der er sket, og anmeld skaden

Når du har forsøgt at begrænse skaderne, skal du anmelde dem til forsikringen hurtigst muligt:

 • Skriv gerne en liste over ødelagte ting med navn, model, alder, nypris og forventet erstatningsbeløb

 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har talt med dit forsikringsselskab
 • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
 • Anmeld skaden i Mit Topdanmark - husk at uploade billeder af skaden

Anmeld din skade online

 

Har du akut brug for hjælp? Ring 70 11 33 11

Typiske spørgsmål og svar

Skybrud er dækket af din husforsikring. Definitionen på skybrud er: ”Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på over 15 mm på 30 minutter, eller når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb.”

Der gælder en særlig selvrisiko på mindst 6.313 kr. ved skybrudsskader. Hvis du har valgt en højere generel selvrisiko på husforsikringen, er det dog den, der gælder, også ved skybrudsskader.

Læs vores gode råd om skybrud

Oversvømmelser, der skyldes ekstreme vandstande i søer og vandløb, er ikke dækket af forsikringen. Alligevel skal du starte med at anmelde det til din forsikring, for først derefter kan du søge om erstatning fra Naturskaderådets oversvømmelsesordning.

Sådan gør du:

 • Anmeld skaden i Mit Topdanmark. Anmeldelsen vil blive afvist som oversvømmelsesskade.

 • Anmeld derefter skaden online til Naturskaderådet på naturskaderaadet.dk. Her skal du bruge afvisningen fra os. 

 • Du modtager automatisk en kvittering, når Naturskaderådets sekretariat har modtaget anmeldelsen fra dit forsikringsselskab. Her kan du læse om det videre forløb. I de fleste tilfælde skal der fx en taksator ud at besigtige skaderne.
 • Til slut sender Naturskaderådets sekretariat dig afgørelsen af, om du kan få erstatning for skaderne – og evt. med størrelsen på din erstatning

I øvrigt skal du som ved andre vejrskader først forsøge at begrænse skaderne så godt, du kan. Sørg også for at tage billeder af skader og ødelagte ting – og lad være med at smide noget ud.

 

Begræns skadens omfang og gør, hvad du kan for, at skaden ikke udvikler sig yderligere og, at ingen kommer til skade. 

Log ind i Mit Topdanmark og anmeld skaden 

Vi vurderer, om vi skal have en taksator ud og se på skaden – du må ikke igangsætte reparation af skaden, før vi har taget stilling til om der skal en taksator på sagen.
I nogle tilfælde vil vi sende en håndværker ud for at undersøge skaden. Du kan frit vælge, om du vil lade denne håndværker udbedre skaden for dig, eller om du selv ønsker at finde en håndværker. Der kan være situationer, hvor vi ikke dækker udgiften til undersøgelse af skader. 

Under hele forløbet kan du følge status på skaden i Mit Topdanmark. Vi orienterer dig, når der sker nyt i sagen, eller hvis der er brug for, at du gør noget. I Mit Topdanmark kan du også se oplysninger om fx selvrisiko, afskrivninger og vilkår. 

Følg din skade i Mit Topdanmark

Har du anmeldt en skade, der skal repareres, sørger vi for, at du inden for 24 timer bliver kontaktet af en håndværker.

Vi har nøje udvalgt og uddannet en række håndværkere til at tage sig af en del af de skader, vores kunder får. Dermed sikrer vi, at skaderne bliver repareret ordentligt og til den rette pris. Du får en rapport efter besøget, og herefter fungerer håndværkeren som din kontaktperson hos os.

Du er også velkommen til at vælge en anden autoriseret håndværker til at udføre reparationerne.

Anmeld skade online