Ramt af oversvømmelse?

Oversvømmelser, der skyldes ekstreme vandstande i søer og vandløb, er ikke dækket af forsikringen. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du får skader efter oversvømmelser.

Legeplads oversvømmet efter stormflod fra uvejr i Danmark.

Oversvømmelser fra søer og vandløb – hvad gør jeg?

Som ved andre vejrskader skal du forsøge at begrænse skaden så godt, du kan. Sørg også for at tage billeder af skader og ødelagte ting – og lad være med at smide noget ud.

Din forsikring dækker ikke skader efter oversvømmelser, der skyldes ekstreme vandstande i søer og vandløb – men du har mulighed for at søge om erstatning via Naturskaderådet. Du skal anmelde skaden elektronisk via Naturskadebasen.

Sådan gør du

  • Du skal anmelde din oversvømmelsesskade elektronisk via Naturskadebasen.
  • Du modtager automatisk en kvitteringsmail fra Naturskaderådet
  • Herefter behøver du ikke at gøre mere, før du hører fra os. På vegne af Naturskaderådet behandler og opgør vi din skade.

Du får nærmere besked, hvis der er brug for, at en taksator skal ud og se skaden.

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du er ramt af oversvømmelse

 

Typiske spørgsmål og svar