Ramt af oversvømmelse?

Oversvømmelser, der skyldes ekstreme vandstande i søer og vandløb, er ikke dækket af forsikringen. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du får skader efter oversvømmelser.

Et skybrud har oversvømmet en mark, som nu har en mindre sø midt på.

Oversvømmelser fra søer og vandløb – hvad gør jeg?

Som ved andre vejrskader skal du forsøge at begrænse skaden så godt, du kan. Sørg også for at tage billeder af skader og ødelagte ting – og lad være med at smide noget ud.

Din forsikring dækker ikke skader efter oversvømmelser, der skyldes ekstreme vandstande i søer og vandløb – men du har mulighed for at søge om erstatning via Naturskaderådet. Du skal dog alligevel først anmelde det til os og derefter til Naturskaderådet.

Sådan gør du

  • Anmeld skaden i Mit Topdanmark. Anmeldelsen vil blive afvist som oversvømmelsesskade.
  • Anmeld herefter skaden online til Naturskaderådet på naturskaderaadet.dk. Her skal du bruge afvisningen fra os.
  • Du modtager automatisk en kvitteringsmail fra Naturskaderådet
  • Herefter behøver du ikke at gøre mere, før du hører fra os. På vegne af Naturskaderådet behandler og opgør vi din skade.

Du får nærmere besked, hvis der er brug for, at en taksator skal ud og se skaden.

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du er ramt af oversvømmelse

 

Typiske spørgsmål og svar

Hvis skaden alene er et væltet træ, er den ikke omfattet af forsikringen. Hvis træet har beskadiget bygninger, biler eller andet, skal du anmelde skaden.

Hvis det har regnet meget, kan træerne på din grund lettere vælte i stormvejr, da jordbunden omkring træet kan være blevet blød. Du kan forebygge væltede træer ved at fjerne eventuelle rådne og løstsiddende grene omkring træet.  

Ja, i de fleste tilfælde dækker din husforsikring skader på hegn. Har du fået stormskader, så anmeld online.

Inden stormsæsonen går i gang, er det en god ide at tjekke, at dine hegn står godt fast. 

Anmeld din skade online

Begræns skadens omfang og gør, hvad du kan for, at skaden ikke udvikler sig yderligere og, at ingen kommer til skade. 

Log ind i Mit Topdanmark og anmeld skaden 

Vi vurderer, om vi skal have en taksator ud og se på skaden – du må ikke igangsætte reparation af skaden, før vi har taget stilling til om der skal en taksator på sagen.
I nogle tilfælde vil vi sende en håndværker ud for at undersøge skaden. Du kan frit vælge, om du vil lade denne håndværker udbedre skaden for dig, eller om du selv ønsker at finde en håndværker. Der kan være situationer, hvor vi ikke dækker udgiften til undersøgelse af skader. 

Under hele forløbet kan du følge status på skaden i Mit Topdanmark. Vi orienterer dig, når der sker nyt i sagen, eller hvis der er brug for, at du gør noget. I Mit Topdanmark kan du også se oplysninger om fx selvrisiko, afskrivninger og vilkår. 

Følg din skade i Mit Topdanmark

I Mit Topdanmark kan du løbende se, hvor langt vi er med din skade. Du kan også sende manglende oplysninger til os – fx billeder fra en stormskade, et indbrud, låsebevis til en stjålet cykel, navn og nummer på et vidne. 

Se dine skader i Mit Topdanmark