Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Skybrud

Få gode råd til, hvordan du undgår og begrænser skybrudsskader – så er du klar, hvis skybruddet rammer hos dig.

Bliv klar til skybrud

Der er tale om skybrud, når der på en halv time falder over 15 mm regn. Vandmængder i den størrelse forårsager store skader – og alt tyder på, at de kraftige regnskyl kun bliver større og hyppigere i fremtiden.

Skybrud kan hurtigt medføre store skader, som det tager lang tid at rydde op efter. I langt de fleste tilfælde kan du dog forhindre de værste skader med en hurtig gennemgang af dit hus, når der er varslet skybrud.

Fem gode råd før et skybrud

 • Montér forseglingstape på udsatte døre og vinduer, så vand ikke kan trænge ind
 • Klods dine ting i kælderen op, og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet, hvis du får en mindre oversvømmelse
 • Luk ventilationshuller i ydervæggene
 • Tjek afløb og tagrender for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit
 • Sørg for at være hjemme, eller få nogen til at holde ekstra øje med dit hus, mens skybruddet står på

 

Se, hvordan forseglingstape virker

Forseglingstape kan modstå den store vandmængde, der falder under et skybrud. Se tapen i brug her og lær, hvordan du monterer tapen, så du undgår større vandskader. 

 

 

Forebyg skybrudsskader på sigt

Sådan reducerer du risikoen for oversvømmelse ved skybrud

Hvis dit hus er særligt udsat i forhold til skybrud, kan det betale sig at sikre huset med et eller flere præventive tiltag:

 • Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem afvandingssystemerne
 • Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset
 • Sørg for, at græsplæne, fliser osv. hælder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig op ad fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset.
 • Undgå for mange flisebelagte terrasser, indkørsler eller lignende, så vandet i stedet har mulighed for at sive ned i jorden
 • Etablér faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse

Undlad i øvrigt at bruge organiske materialer i din kælder. Brug fx ikke trægulve, men flisegulve. Brug heller ikke træbeklædning på væggene, men mal væggene med en egnet maling. Brug i det hele taget bygningsdele, der kan tåle vand.

Er kloakken i orden?

Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom. Det er altså dit eget ansvar at holde kloaksystemerne i orden. Det betyder til gengæld også, at du har lov til at få sikret din egen kloak mod forhøjet vandstand ude i den offentlige. 

Det kan en autoriseret kloakmester hjælpe dig med

 • Lukke gulvafløb, der ikke har nogen funktion - det er den billigste løsning
 • Montere et højvandslukke i gulvafløb, på kloakledninger eller i din brønd, der manuelt eller automatisk kan åbne og lukke kloakken midlertidigt 
 • Montere et tilbageløbsstop, der sørger for, at vand ikke kan trænge tilbage gennem rørene
 • Etablere en pumpebrønd, der pumper afløbsvand væk
 • Tilse dine installationer – sørg for at få det gjort mindst én gang om året
 • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken - hæld det i stedet i affaldsposen
 • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, køkkenrulle, kaffegrums, kattegrus mv. ud i toilettet
 • Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer i kloakken
 • Rens alle vandlåse og gulvafløb jævnligt
 • Tilse og rens pumper, højvandslukke mv. mindst én gang om året
 • Rens tagrender hvert år efter løvfald
 • Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst én gang om året
 • Løft engang imellem dækslet på din rensebrønd, og se, om der er begyndende forstoppelse
 • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.

Efter skybruddet

Gør, hvad du kan, for at skaderne ikke bliver større

Gå straks huset igennem for skader, når skybruddet er overstået. Har du fået skader, skal du så vidt muligt forsøge at begrænse dem:

 • Flyt ting, der står i vand, op, hvor der er tørt – evt. ved at klodse dem op
 • Forsøg at fjerne vandet bedst muligt
 • Fjern våde gulvtæpper og lignende
 • Vask tøj, du plejer at vaske, og send resten til rens 

Hvis du ikke selv kan begrænse skaderne, så ring efter professionel hjælp - fx et skadeservicefirma via din forsikring. Det samme gælder, hvis skaderne omfatter kloakvand. Kloakvand er sundhedsskadeligt og skal håndteres af professionelle!

Din forsikring vil normalt dække rimelige og nødvendige udgifter, der forebygger yderligere skader, blot du gemmer kvitteringen.

Dokumentér, hvad der er sket

Når du har forsøgt at begrænse skaderne, skal du anmelde dem til forsikringen hurtigst muligt:

 • Skriv gerne en liste over ødelagte ting med navn, model, alder, nypris og forventet erstatningsbeløb
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har talt med dit forsikringsselskab
 • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt

 

Oversvømmelse fra søer og vandløb

Søg om erstatning fra Stormrådets oversvømmelsesordning

Oversvømmelser, der skyldes ekstreme vandstande i søer og vandløb, er ikke dækket af forsikringen. Alligevel skal du starte med at anmelde det til din forsikring, for først derefter kan du søge om erstatning fra Stormrådets oversvømmelsesordning.

Sådan gør du:

 • Anmeld skaden til dit forsikringsselskab, der så normalt afviser at dække den 
 • Udfyld derefter Stormrådets særlige anmeldelsesblanket
 • Du modtager automatisk en kvittering, når Stormrådets sekretariat har modtaget anmeldelsen fra dit forsikringsselskab. Her kan du læse om det videre forløb. I de fleste tilfælde skal der fx en taksator ud at besigtige skaderne.
 • Til slut sender Stormrådets sekretariat dig afgørelsen af, om du kan få erstatning for skaderne – evt. med størrelsen på din erstatning

I øvrigt skal du som ved andre vejrskader først forsøge at begrænse skaderne så godt, du kan. Sørg også for at tage billeder af skader og ødelagte ting – og lad være med at smide noget ud.

 

Tjek de seneste nyheder

Se, hvad der rører sig i Topdanmarks verden. På vores blog, deler vi stort og småt – fra sæsonens gode råd, nyheder om forsikring og pension til historier fra vores kunder.

Læs vores nyheder

Få flere gode råd