Byggeskade­forsikring

 • Obligatorisk byggeskadeforsikring for bygherrer af privat boligbyggeri
 • Boligejeren er sikret ved byggeskader – også hvis bygherrens firma går konkurs
 • Forsikringen dækker bl.a. udbedring af byggeskaden og genhusning
En håndværker er ved at lægge nyt tag. En erhvervsforsikring eller byggeskadeforsikring kan være en god ide at have som selvstændig.

Sådan fungerer byggeskadeforsikringen

Byggeskadeforsikringen gælder fra det øjeblik, hvor boligen bliver overdraget til ejeren, eller når den første beboer flytter ind officielt. Ejere af private boliger har gennem byggeskadeforsikringen 10 år til at få udbedret væsentlige byggeskader, uanset om den ansvarlige professionelle bygherres virksomhed stadig findes.

Hvad dækker byggeskadeforsikringen?

Dækker
 • Udgifter i forbindelse med konstatering af byggeskader – fx juridisk eller teknisk bistand
 • Udbedring af væsentlige byggeskader, der skyldes fejl ved opførelsen – både fejl sket under projekteringen og udførelsen er dækket
 • Byggeskader på udbedringsarbejde, som vi har dækket
 • Udgifter til genhusning og opbevaring af indbo i op til et år

Dækker ikke
 • Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse eller arbejde, som boligejeren selv har udført eller ladet andre udføre


Værd at vide om byggeskadeforsikring

 • Byggeskadeforsikringen skal købes og betales på én gang – og før boligen tages i brug
 • Forsikringen skal betales af den ansvarlige professionelle bygherre
 • Forsikringen gælder i 10 år – den kan hverken forkortes, forlænges eller opsiges
 • Hvis boligen bliver solgt, inden forsikringen udløber, følger forsikringen boligen

Du skal gøre følgende, hvis du er professionel bygherre på en ny bolig:

 • Indhent et tilbud på byggeskadeforsikring
 • Ansøg kommunen om byggetilladelse
 • Udfør arbejdet og køb byggeskadeforsikring

Hvis byggeriet er udført som aftalt og beskrevet, gælder forsikringen, fra det øjeblik boligen overdrages til ejeren, eller første beboer officielt flytter ind.

Din bolig bør være omfattet af en byggeskadeforsikring, hvis der blev søgt om byggetilladelse til den i april 2008 eller senere – forsikringen står på boligens BBR-meddelelse.

Ved skade

Du kan anmelde byggeskader til forsikringen i 10 år fra datoen på den police, som du bør have fået af bygherren. Hvis du konstaterer en væsentlig byggeskade, skal du dog hurtigst muligt melde den til din byggeskadeforsikring. Skader omfattet af forsikringen skal udbedres af den ansvarlige professionelle bygherre – hvis bygherren nægter eller er gået konkurs, sørger vi for, at en anden udbedrer skaden.

Kravet om byggeskadeforsikring gælder alle private helårsboliger opført af professionelle bygherrer, hvis byggetilladelse er givet i april 2008 eller senere. Byggerier undtaget fra kravet er:

 • Offentligt støttet byggeri
 • Når private bygger til sig selv – både selvbyg og egen styring af fagentrepriser
 • Renovering af eksisterende boliger
 • Fritidshuse, ferielejligheder, timeshare og lignende

Dispensationsmuligheder

Kommunen kan vælge at dispensere fra kravet om byggeskadeforsikring. Det kan fx være relevant, hvis der ikke skal væsentligt byggearbejde til at etablere boligen, men fx blot flyttes en dør og ændres i BBR-registeret fra erhverv til helårsbolig.

Se, hvad vores kunder siger

Andre har også valgt