Arbejdsskade­forsikring

  • Sikrer dine medarbejdere hurtig hospitalsbehandling
  • Dækker udgifter til medicin og evt. operation på privathospital
  • Støtter medarbejderne igennem behandlingsforløbet
Kvinde holder sig til nakken fordi hun har smerter - nakkesmerter. Hun har heldigvis en arbejdsskadeforsikring.

Sådan fungerer vores arbejdskadeforsikring

Loven kræver, at alle virksomheder har en arbejdsskadeforsikring, som omfatter deres medarbejdere. Forsikringen dækker, hvis en af jeres medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden – fx hvis en medarbejder får armen i klemme i en maskine eller falder ned fra et stillads. Den dækker også, hvis en medarbejder får en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejde.

Hvad dækker arbejdsskade­forsikringen?Mere om arbejdsskadeforsikring

Medarbejdere, der skal forsikres

Som arbejdsgiver har du pligt til at forsikre alle dine medarbejdere – uanset om de er lønnede eller ulønnede, hvor mange timer de arbejder, og om de er fastansat eller kun arbejder hos dig midlertidigt.

Medarbejdere, som er i familie med arbejdsgiverne, skal også være omfattet af forsikringen, hvis deres arbejde er på lige fod med virksomhedens andre medarbejdere.

Medarbejdere, der ikke skal forsikres

Selvstændige erhvervsdrivende har ikke pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring til sig selv eller en medhjælpende ægtefælle. Er du selvstændig, kan du i stedet købe en frivillig arbejdsskadeforsikring, som kan dække jer begge. Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Det er ikke lovpligtigt for selvstændige og ejere af personligt ejede virksomheder at have en arbejdsskadeforsikring til sig selv og en evt. medhjælpende ægtefælle. Det er dog en rigtig god ide at være sikret på samme vilkår, som hvis man var ansat, derfor anbefaler vi at købe en frivillig arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen kan også dække en ægtefælle, der hjælper til i virksomheden, og vi kræver ingen helbredsoplysninger for at oprette den.

Kontakt os for at høre mere.

En arbejdsskade dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Mens arbejdsulykker er dækket af arbejdsskadeforsikringen, er erhvervssygdomme dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som arbejdsgivere har pligt til at tilmelde sig.

Tilmeld virksomheden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

En arbejdsskade går ud over mere end medarbejderens ve og vel. Hurtigt kan skaden blive et problem for jer som virksomhed, fordi I må undvære et par hænder. Og det kan tage tid.

Derfor dækker vi – som et af de eneste selskaber – forundersøgelse og operation på et privathospital for medarbejdere, der har fået en arbejdsskade. Vi kan også hjælpe medarbejderen med at få overblik over situationen og sine muligheder – både for udredning, behandling og arbejdsfastholdelse.

Brochure: Få overblik over din arbejdsskadesag

Se, hvad vores kunder siger

Spørgsmål og svar om forsikringen

Topdanmark indekserer lige som alle de øvrige forsikringsselskaber arbejdsskadeforsikringerne med det såkaldte sociale indeks – da det sociale indeks afspejler den risiko, der dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Det sociale indeks består af 3 elementer eller faktorer:

  1. Udviklingen i lønindekset for den private sektor (udgivet af Danmarks Statistik) 
  2. Udviklingen i gennemsnitsstørrelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) tilkendte erhvervsevnetabs erstatninger 
  3. Udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tilkendelsespraksis (herunder antallet)

I år (2022) indekset beregnet til ca. 23 % - men vi har valgt ikke at lade det slå helt igennem i år.
Topdanmark indekserer derfor arbejdsskadeforsikringerne med 13,4 %

Grunden til at vi når frem til dette tal er:

  • Udviklingen i lønindekset for den private sektor (udgivet af Danmarks Statistik) Lønningerne stiger, og dermed stiger erstatningerne også. 
  • Der sker i disse år en stigning i gennemsnitsstørrelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) tilkendte erhvervsevnetabs erstatninger.
  • Antallet af tilkendte erstatninger er steget markant i forhold til de foregående år.

Sker der en arbejdsskade i jeres virksomhed, skal I inden for 14 dage både anmelde skaden til os og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er der tale om et dødsfald, skal I dog give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked senest 48 timer efter dødsfaldet.

Læs mere om, hvordan I anmelder en skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Anmeld arbejdsskade online

Er en medarbejder kommet til skade på arbejdet eller blevet syg i forbindelse med sit arbejde, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sagen og afgør, om den anmeldte skade eller sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at en medarbejder har fået varige mén på mindst fem procent i forbindelse med en arbejdsulykke, udbetaler vi erstatning til medarbejderen senest fire uger efter afgørelsen.

Andre har også valgt