Patientforsikring

  • Lovpligtig, hvis du er speciallæge eller driver privathospital
  • Sikrer de patienter, der ikke er blevet henvist af egen læge
  • Dækker erstatningsansvar for fejlbehandling af patienter
Fysioterapeut giver massage til patient. Vores patientforsikring dækker erstatningsansvaret ved fejlbehandling af patienter.

Sådan fungerer vores patientforsikring

Er du speciallæge eller driver privathospital, så er din profession omfattet af loven om klage- og erstatningsadgang for sundhedsvæsenet. Det betyder, at dine patienter har ret til at klage over din behandling, og at de kan få tildelt erstatning ved fejlbehandling. Det offentlige betaler ikke erstatning for fejl, du begår som speciallæge eller på privathospital – du har derfor pligt til selv at have en patientforsikring. Din forsikringspligt gælder dog ikke for patienter, der kommer med en almindelig henvisning fra deres egen læge.

Hvad dækker patientforsikringen?

En patientforsikring er lovpligtig for speciallægepraksisser og privathospitaler.

Patientforsikringen dækker behandlinger, der er betalt af:
  • Patienten selv
  • Patientens sundhedsforsikring
  • Det offentlige via det udvidede sygehusvalg, når det offentlige ikke har kunnet overholde ventetidsgarantien


Mere om patientforsikring

Se, hvad vores kunder siger

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt