Snerydnings­dækning

  • Udvid ejendomsforsikringen med snerydning
  • Døgnservice rykker ud, når behovet opstår
  • Få hjælp til forebyggelse af vores snetrykskonsulent
Lastbil med en sneplov på ladet er i gang med at rydde taget for sne på en virksomhed, som har snerydsdækning hos Topdanmark.

Sådan fungerer vores snerydningsdækning

Når rigtig store snemængder lægger sig over landet, stiger risikoen for, at tage styrter sammen og forårsager store skader. Med dækningen snerydning kan I komme helt af med bekymringen over, om der kommer for meget sne på bygningernes tage. Det eneste I skal gøre er at tilkalde vores Døgnservice, når snemængderne bliver for store.

Hvad dækker snerydningsdækningen?

Dækker
  • Rydning af sne fra virksomhedens tage
  • Snetrykskonsulent, der vurderer, hvilke forholdsregler der skal til for at sikre jeres tage – vores samarbejdspartner tager ansvar for, at det nødvendige mandskab, maskinel osv. bliver tilkaldt


Mere om dækning af snerydning

Se, hvad vores kunder siger

Andre har også valgt