Prisliste for gebyrer Erhverv

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver for staten, og de opkrævningsgebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte afgifter og bidrag.

Lovbestemte afgifter/bidrag

Uddybning Beløb om året
Skadesforsikringsafgift Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer
Naturskadeafgift (stormafgift) Du betaler en årlig afgift til staten til naturskader på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgiften går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald. I tilfælde af disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning mv. 40 kr.
Miljøbidrag Vi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere godtgørelsen til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.  84 kr.
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Vi opkræver bidraget én gang om året for hver af de følgende forsikringer: hus-, indbo-, bil- og MC-forsikring. Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs 40 kr.

  

Derudover kan DFIM opkræve dagsgebyrer, hvis du undlader at betale en lovpligtig motoransvarsforsikring så længe, at den bliver slettet. Se mere om DFIM’s dagsgebyr.

Som forsikringsselskab opkræver vi også en række opkrævningsgebyrer til at dække vores administrationsomkostninger i forbindelse med dine indbetalinger.
 

Betalingsgebyrer Uddybning Gebyr
Gebyr ved opkrævning   38 kr.
Gebyr ved betaling med Betalingsservice* Tilmeld jeres forsikringer til Betalingsservice  og spar 76 % på gebyret i forhold til at betale med girokort.  9 kr.
Særlige betalingsaftaler Kontakt os for mere information. -
Rykkergebyr Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger. 100 kr.
Gebyr for genoptagelse af restanceslettede forsikringer Opkræves, hvis en eller flere af jeres forsikringer bliver slettet på grund af manglende betaling, og vi efterfølgende aftaler at genoptage forsikringen. 280 kr.
Gebyr for køb eller ændring af stilstandsforsikring til lastbil eller varebil

Ønsker I at købe en stilstandsforsikring eller ændre jeres forsikring til en stilstandsforsikring, opkræver vi et gebyr.

Beløbet indeksreguleres en gang om året den 1. januar.

560 kr.

*) Gebyret dækker omkostninger til Betalingsservice samt omkostninger ved Topdanmarks administration.

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. 

Kontakt
Skriv til os på e-salgservice@topdanmark.dk eller ring på tlf. 70 15 77 77, hvis I ønsker hjælp til betaling eller har spørgsmål vedrørende statens afgifter og vores opkrævningsafgifter.