Sådan dækker droneforsikring

Hvis du bruger droner i din virksomhed, skal de være omfattet af en ansvarsforsikring. Personer, der betjener dronerne, skal desuden være uddannede droneførere.

Når du flyver med en drone, gælder der et objektivt ansvar. Laver du en skade med dronen, er du derfor erstatningsansvarlig, uanset om det var din skyld. Vores droneforsikring dækker din virksomheds ansvar, hvis en drone gør skade på personer eller ting – fx hvis du rammer nogen med dronen, eller dronen falder ned på en bil og laver en bule.

Hvad dækker droneforsikringen?

Dækker
 • Skader forårsaget af droner med en startvægt på op til syv kg - kontakt os, hvis du ønsker at forsikre droner med en startvægt på op til 25 kg
 • Virksomhedens ansvar, hvis der sker skader på personer eller ting ved flyvning med droner
 • Skader op til 750.000 SDR, ca. syv mio. kr., hvilket er lovgivningens mindstekrav – kontakt os, hvis du ønsker en højere dækning

Dækker ikke
 • Skader på dronen
 • Krænkelser af privatlivets fred


 

Se, hvad vores kunder siger

Værd at vide om droneforsikring

 • Dronen skal under hele flyvningen være inden for droneførerens synsvidde
 • Flyvehøjden må ikke overstige 120 m over terræn
 • Minimumsafstanden til fx offentlige flyvepladser, bymæssig bebyggelse, uheldssteder, fængsler, militære områder og kongehuset skal overholdes
 • Droner skal registreres hos Trafik- og Byggestyrelsen
 • Droner skal være mærket med virksomhedens navn og telefonnummer samt det registreringsnummer, Trafik- og Byggestyrelsen har tildelt dronen
 • Droneføreren skal være fyldt 18 år
 • Droneføreren skal have gennemført en uddannelse og bestået de tilhørende prøver for dermed at have fået et dronebevis

Læs mere om reglerne for droneflyvning hos Trafikstyrelsen

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt