Sygedriftstabsforsikring

 • Dækker driftstab, merarbejde eller udgifter til en vikar
 • Kræver ingen helbredsoplysninger
 • Dækker både fysiske og psykiske årsager til sygemeldingen
Kvinde smiler, mens kun kigger ned i sin håndholdte smartphone på hendes kontor

Hvad er en sygedriftstabsforsikring?

En sygedriftstabsforsikring er en forsikring, der hjælper dig og din virksomhed videre, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge i en længere periode. Det betyder, at du slipper for at bekymre dig om store økonomiske tab eller andre alvorlige konsekvenser for driften, hvis en sygemelding bliver til virkelighed.
 

Sygedriftstabsforsikringen dækker dit tab i forbindelse med sygdom og ulykker, der giver sygemeldinger på mere end tre uger – uanset om årsagen til sygemeldingen skyldes noget, der er sket på arbejde eller i fritiden.

 

Vælg selv, hvordan forsikringen skal dække

Sygedriftstabsforsikringen er fleksibel. Det betyder, at du selv vælger, hvilke medarbejdere du vil forsikre, hvordan du vil være dækket og til hvilken sum.

Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver sygemeldt, kan du derfor vælge mellem:

 • At få dækket dit driftstab i den periode, hvor du eller din forsikrede medarbejder er sygemeldt
 • At få dækket udgifter til en vikar, hvis der er behov for arbejdskraft
 • At få en kontant erstatning, hvis du vælger at arbejde mere for at udføre den sygemeldte medarbejders opgaver

 

Hvad dækker sygedriftstabsforsikringen?

Dækker
 • Virksomhedens driftstab efter ulykke eller sygdom
 • Ekstraomkostninger til en vikar eller en eksisterende medarbejders merarbejde, når den forsikrede ikke kan arbejde
 • Kontanterstatning til dig som virksomhedsejer, hvis du overtager din forsikrede medarbejders arbejde pga. sygefravær
 • Hvert enkelt nyt sygdomstilfælde i op til et år
 • Sygemelding pga. stress

Dækker ikke
 • Sygdom og lidelse, som er opstået og diagnosticeret, inden forsikringen er blevet oprettet
 • Sygdom, som opstår de første seks måneder efter forsikringens oprettelse
 • De første tre ugers sygemelding efter en ulykke eller sygdom

”Jeg fik hjælp, da jeg havde mest brug for det”

Da Rune Schytt Nielsen blev sygemeldt i en længere periode, hjalp sygedriftstabsforsikringen med at dække udgifterne til en vikar. På den måde kunne Runes virksomhed køre videre uden tab.

Læs hele historien her
 


Se, hvad vores kunder siger

Spørgsmål og svar om sygedriftstabsforsikring

Sygedriftstabsforsikringen kan dække driftstab, merarbejde eller lønudgifter til en vikar, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver sygemeldt.

Se to forskellige eksempler herunder:

Eksempel 1:

Mogens er selvstændig malermester, og i hans firma arbejder også en svend. Under en fodboldkamp en søndag formiddag ødelagde svenden sin akillessene. Det betød tre måneder med ro og genoptræning. Firmaets ordrebog var fuld, og Mogens ville helst ikke skuffe sine kunder, som forventede at få malerarbejdet udført på de aftalte tidspunkter. En vikar var ikke en mulighed, da det tager tid at sætte en ny ind i svendens faste opgaver. Mogens måtte derfor arbejde ekstra meget i perioden for at dække for svenden, for han havde ikke råd til at miste sine kunder.

Her vil sygedriftstabsforsikringen dække Mogens’ merarbejde med en kontanterstatning.

Eksempel 2:

Gitte og Lone ejer en konsulentvirksomhed, der laver webdesign. Efter en lang periode med travlhed blev Gitte sygemeldt med stress i tre måneder.

Lone kunne ikke nå at løse alle opgaver alene, og samtidig var hun bekymret for, om hun selv kunne blive ramt af stress. Derfor blev Gitte og Lone enige om at ringe til flere af deres kunder og fortælle, at de ikke kunne løse opgaverne. Derudover sagde de nej til alle nye kundeforespørgsler. Det gik ud over omsætningen og gav virksomheden et samlet driftstab på mere end 250.000 kr.

Her vil sygedriftstabsforsikringen dække Gitte og Lones driftstab.

Hvis virksomhedens ejer eller en forsikret nøglemedarbejder ikke kan arbejde pga. ulykke eller sygdom, dækker sygedriftstabsforsikringen de økonomiske konsekvenser – fx driftstab.

Det er virksomheden, som har købt sygedriftstabsforsikringen, der modtager udbetalingerne ved en sygemelding.

Sygedriftstabsforsikringen dækker sygdomstilfælde, der opstår 6 måneder efter forsikringens oprettelse, og dækker fra 3 uger efter en sygemelding. 

Den forsikrede må ikke være fyldt 62 år ved forsikringens oprettelse.

Uanset om du eller en nøglemedarbejder bliver helt eller delvist sygemeldt, dækker sygedriftstabsforsikringen fravær pga. en dokumenteret ulykke eller sygdom.

Sygedriftstabsforsikringens dækningsperiode er 49 uger. Dækningsperioden ophører hvis:

 • Den forsikrede bliver raskmeldt
 • Den samlede dækningsperiode på 49 uger udløber
 • Den forsikrede ikke længere er ansat i virksomheden
 • Den forsikrede fylder 69 år eller dør
 • Virksomheden ophører med at eksistere

Der er ingen selvrisiko på sygedriftstabsforsikringen. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker de første 6 måneder efter forsikringens oprettelse eller de første 3 uger af enhver sygemelding.

Sygedriftstabsforsikringen dækker også, hvis du eller en nøglemedarbejder bliver ramt af samme sygdom flere gange – dog højst i 49 uger sammenlagt.

Hvis den forsikrede dør, ophører sygedriftstabsforsikringen.

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt