Tilvalg til cyberforsikring

Notifikations­dækning

  • Sikrer din virksomhed ved datalæk
  • Professionel hjælp og rådgivning
  • Dækning, uanset hvor i verden data opbevares
Hængelås på et motherboard. Vores notifikationsdækning dækker virksomhedens tab, hvis I bliver udsat for netbankindbrud.

Bliv sikret fra 1.063 kr. om året

Hvorfor skal jeg have en notifikationsdækning?

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning i kraft. Det betyder, at virksomheder, der arbejder med persondata, nu skal kunne dokumentere, at de har en IT-sikkerhedspolitik, og at den efterleves i praksis.

Hvis data håndteres forkert, er det jeres ansvar. Hvis de nye regler ikke overholdes, kan der udstedes bøder – primært ved manglende notifikation ved datalæk og for utilstrækkelig IT-sikkerhed omkring håndteringen af personoplysninger.

Vores notifikationsdækning hjælper jer ved datalæk, så alt forløber, som det skal.

Læs alt om vores cyberforsikring

Hvad dækker notifikationsdækningen?

Sådan hjælper vi dig
  • Professionel rådgivning og assistance af Topdanmarks IT-eksperter døgnet rundt
  • Dækker udgifter til notifikation af de personer/kunder, som datalækket berører
  • Vi underretter Datatilsynet for dig og hjælper med kommunikation og instrukser fra dem
  • Dækning, uanset hvor i verden data opbevares

Forsikringen dækker ikke
  • IT-nedbrud og evt. tab efter nedbrud
  • Udgifter til at fastlægge, om der er sket en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed
  • Tab af forretningshemmeligheder