Kriminalitets­forsikring

 • Dækker, hvis en ansat stjæler fra virksomheden
 • Kan også dække, hvis gerningsmanden er ukendt
 • Tilvalg: Få dækket driftstab i forbindelse med tyveri
Håndjern liggende på et tastatur. Vores kriminalitetsforsikring dækker, hvis en ansat stjæler fra virksomheden.

Sådan fungerer vores kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker de økonomiske konsekvenser, der skyldes, at en ansat eller en ekstern virksomhed/person, der udfører arbejde for virksomheden, har begået kriminalitet mod virksomheden – enten alene eller i samarbejde med andre. I kan også udvide dækningen, så I er dækket mod driftstab, der er en direkte følge af kriminaliteten. Forsikringens dækningssum er valgfri og afhænger af jeres behov. 

Hvad dækker kriminalitets­forsikringen?

Kriminalitetsforsikringen dækker fx
 • Kriminalitet mod virksomheden begået af en ansat eller en ekstern virksomhed eller person, der udfører arbejde for virksomheden
 • Sagsomkostninger i forbindelse med erstatningskrav mod virksomheden for kriminalitet begået af virksomhedens ansatte mod andre
 • Omkostninger til genopretning af virksomhedens renommé efter et dækningsberettiget tab – fx til et PR-bureau
 • Omkostninger til at opgøre kriminalitetens omfang – fx til revision

Tilvalg: Gør jeres dækning endnu bedreMere om kriminalitetsforsikring

Forsikringens dækningssum er valgfri og afhænger af virksomhedens behov. Sædvanligvis tilbyder vi en dækningssum på mellem 1-10 mio. kr., men vi kan også tilbyde en højere sum.

Kriminalitetsforsikringen dækker fx, hvis:

 • En ansat i en produktionsvirksomhed tager varer fra lageret og afskriver dem som svind
 • En ansat skaffer sig adgang til IT-systemet i en handelsvirksomhed og ændrer beløbsmodtageren på elektroniske fakturer, så pengene bliver indbetalt til den ansatte selv

Se, hvad vores kunder siger

Hvad kan I selv gøre?

I kan selv gøre en del for at mindske tabet og risikoen for, at kriminalitet begås af ansatte:

 • Indfør interne kontroller for betalingsprocedurerne
 • Sørg for at adgang til elektroniske systemer er sikret
 • Tag sikkerhedskopier af system- og programdata og opbevar dem særskilt og under kontrol

Hvis de interne kontroller ikke er udført tilstrækkeligt, kan erstatningen blive reduceret eller i værste fald bortfalde.

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt