Sådan dækker erhvervs- og produktansvarsforsikringen

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker de økonomiske konsekvenser, det kan få, hvis jeres virksomhed bliver pålagt at erstatte en ting eller personskade af fx jeres kunder eller medarbejdere.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Hvis I eller jeres produkter laver skade på andre personer eller ting. 

Mere om erhvervs- og produktansvarsforsikring

  • I får erstattet den økonomiske konsekvens, som det kan få, hvis virksomheden bliver pålagt at erstatte en skade
  • I får juridisk og teknisk bistand i forbindelse med en skade
  • I får hjælp til at forsvare virksomheden, hvis nogen kræver uberettiget erstatning

Se, hvad vores kunder siger

Spørgsmål og svar om erhvervs- og produktansvarsforsikring

Som udgangspunkt er I som virksomhed erstatningsansvarlig, hvis jeres produkter eller ydelser pga. en fejl er skyld i en skade på andre personer eller ting. Med andre ord er I ansvarlige, hvis I kan ’gøre for det’.

Det gælder fx hvis en medarbejder taber en hammer, der laver en skade på en kundes klinkegulv, eller hvis der sker en fejl under udbedringen af et tag, som senere fører til en vandskade i bygningen. I situationer som disse dækker forsikringen jeres erstatningsansvar.

Hændeligt uheld og forsæt
Kan I ikke gøre for fejlen, er der tale om et hændeligt uheld. Det betyder, at I ikke er erstatningsansvarlige, og I skal derfor ikke betale erstatning. Er skaden i stedet forvoldt med forsæt, det vil sige med vilje, er I erstatningsansvarlige, men forsikringen dækker ikke jeres erstatningsansvar.

Objektivt ansvar for producentvirksomheder
Ved bestemte produktansvarsskader kan I som producentvirksomhed eller mellemhandler også være objektivt ansvarlige. Det betyder, at uanset om I har lavet en fejl eller ej, har I det fulde ansvar for de produkter, I sælger. Jeres erstatningsansvar gælder i op til 10 år efter, at produktet er blevet solgt.

 

Kort sagt: Nej. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker kun skader, der er relateret til den type virksomhed, som er nævnt i policen. Det betyder, at forsikringen ikke dækker skader i forbindelse med fx tømrerarbejde, hvis policen kun omtaler VVS-firma og arbejde relateret hertil.

Andre har også valgt