Sommerhus i træ der står i et hvidt snelandskab med et træ foran huset.

Højsæsonen for frostskader i huse og sommerhuse nærmer sig

Den første frost er på vej, og er du sommerhusejer, er det tid til at gøre det klar til vinteren, så du undgår sprængte vandrør, der kan destruere dine gulve, dit køkken eller dine vægge. Ifølge vores egne tal sker skaderne især i januar, februar og marts. Årsagen er ofte, at hus- eller sommerhusejere har glemt at lukke ordentligt for vandet eller glemt at lade varmen være tændt.  

”Hvis du ikke allerede har gjort det, så er det snart sidste udkald for at lukke sommerhuset ned og dermed forebygge skader på dine vandrør i løbet af vinteren,” siger skadechef i Topdanmark, Martin Wamsler. 

Når en periode med temperaturer omkring eller lige under nul bliver afløst af lavere minustemperaturer, er det dårligt nyt for hus- og sommerhusejerne. Derfor er det værd at tage varslet om frost alvorligt og forebygge frostsprængninger, lyder det fra skadechefen. 

”Vandskader fører næsten altid til store gener for kunderne, dels fordi det tager lang tid at affugte gulve og vægge, inden skaderne kan udbedres, og dels fordi skaderne i værste fald kan være meget ødelæggende,” fortsætter Martin Wamsler. 

Følg vores gode råd 

Husejere og sommerhusejere er generelt gode til at tage deres forholdsregler om vinteren, og det skal de fortsat gøre. 

”Vi råder altid kunder med sommerhus til at have lidt varme på i alle rum i løbet af vinteren. Samtidig skal de gøre det til en vane at lukke for vandet og huske at tømme rørene for vand, så de undgår sprængninger,” siger Martin Wamsler. 

Er uheldet ude, og får vinterkulden bugt med et vandrør i hus eller sommerhus, fx fordi en uforskyldt strømafbrydelse har lukket for varmen, kan skaden være dækket af bygningens forsikring.  

“Men det forudsætter, at du har fulgt kravet om at have varme på. Skyldes frostsprængningen, at du har lukket for varmen, er det ikke dækket,” slutter Martin Wamsler. 

Sådan forebygger du frostsprængninger i dit sommerhus

  • Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør 
  • Sørg for at frostsikre toilettet og kom frostvæske i alle afløb 
  • Aflås målerbrønden, hvis det er muligt, så stophanen ikke kan åbnes 
  • Tøm din vaske- og opvaskemaskine for vand 
  • Sørg for, at huset er tilstrækkeligt opvarmet, så alle rør holdes frostfrie – også dem, der løber i skunkrum, på loftet osv.

Risikoen for frostsprængninger er størst, når

  • Der er hård frost 
  • Vandet i rørene står stille 
  • Rørene på loftet ikke er isolerede 
  • Rørene ligger i et rum, der ikke er isoleret 

 

Fritidshusforsikring

Læs om Topdanmarks fritidshusforsikring og se, og hvordan forsikringen dækker frostskader.  
Læs om fritidshusforsikringen