Gør huset klar til vinteren

Den første frost er på vej, og er du sommerhusejer, er det tid til at gøre huset klar til vinteren. Få tips og tricks til, hvor og hvad du skal være opmærksom på. 

Rødt sommerhus med sne på

Højsæsonen for frostskader i huse og sommerhuse nærmer sig

Den første frost er på vej, og er du sommerhusejer, er det tid til at gøre huset klar til vinteren, så du fx undgår, at vandet fra sprængte vandrør ødelægger dine gulve, dit køkken eller dine vægge. Årsagen til disse skader er ofte, at hus- eller sommerhusejere slukker for varmen eller glemmer at lukke for vandet.

”Hvis du ikke allerede har gjort det, så er det snart sidste udkald for at lukke sommerhuset ned og dermed forebygge skader på dine vandrør i løbet af vinteren,” siger skadechef i Topdanmark, Helene Vogt Ibsen. 

Når en periode med temperaturer omkring eller lige under nul bliver afløst af lavere minustemperaturer, er det dårligt nyt for hus- og sommerhusejerne. Derfor er det værd at tage varslet om frost alvorligt og forebygge frostsprængninger, lyder det fra skadechefen. 

”Vandskader fører næsten altid til store gener for kunderne, dels fordi det tager lang tid at affugte gulve og vægge, inden skaderne kan udbedres, og dels fordi skaderne i værste fald kan være meget ødelæggende,” fortsætter Helene Vogt Ibsen.

 

Følg vores gode råd

Husejere og sommerhusejere er generelt gode til at tage deres forholdsregler om vinteren, og det skal de fortsat gøre. 

”Vi råder altid kunder med sommerhus til at have lidt varme på i alle rum i løbet af vinteren. Samtidig skal de gøre det til en vane at lukke for vandet og huske at tømme rørene for vand, så de undgår sprængninger,” siger Helene Vogt Ibsen.

Er uheldet ude, og får vinterkulden bugt med et vandrør i hus eller sommerhus, fx fordi en uforskyldt strømafbrydelse har lukket for varmen, kan skaden være dækket af bygningens forsikring.  

“Men det forudsætter, at du har fulgt kravet om at have varme på. Skyldes frostsprængningen, at du har lukket for varmen, er det ikke dækket,” slutter Helene Vogt Ibsen. 

 

Sådan forebygger du frostsprængninger i dit sommerhus

  • Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør 
  • Sørg for at frostsikre toilettet og kom frostvæske i alle afløb 
  • Aflås målerbrønden, hvis det er muligt, så stophanen ikke kan åbnes 
  • Tøm din vaske- og opvaskemaskine for vand 
  • Sørg for, at huset er tilstrækkeligt opvarmet, så alle rør holdes frostfrie – også dem, der løber i skunkrum, på loftet osv.

 

Risikoen for frostsprængninger er størst, når

  • Der er hård frost 
  • Vandet i rørene står stille 
  • Rørene på loftet ikke er isolerede 
  • Rørene ligger i et rum, der ikke er isoleret