Vejr

fire huske som har sne på taget

Hård frost er vandrørets fjende

Statistikken viser, at antallet af frostsprængte rør i huse og sommerhuse er faldet markant de seneste vintre. Men det billede kan vende nu, for der er hård frost på vej. Derfor bør husejerne tage sine forholdsregler, lyder det fra Topdanmark.

En periode med temperaturer omkring eller lige under 0 bliver snart afløst af tocifrede minustemperaturer. Det er dårligt nyt for hus- og sommerhusejerne, der bør tage varslet om frost alvorligt og forebygge frostsprængninger.

Frostsprængninger fører ofte til store skader, fordi vandet strømmer ud og ødelægger gulve og inventar. 

”Disse skader er næsten altid forbundet med store gener for kunderne, fordi det tager lang tid at affugte gulve og vægge, inden skaderne kan udbedres,” siger skadechef Stefan Gravang fra Topdanmark.

Topdanmark har ellers de senere år modtaget bemærkelsesværdigt få anmeldelser om frostsprængninger.

”I vinteren 2013 begyndte antallet af frostsprængninger at falde markant i forhold til årene forinden, hvor kunderne anmeldte godt 500 frostsprængninger i løbet af en vinter. Tendensen er fortsat, og denne vinter har vores hus- og sommerhuskunder indtil videre kun anmeldt ca. 20 frostskader. Men det billede kan vende med den kulde, der er på vej,” siger Stefan Gravang.

Milde vintre uden hård frost

For at et rør skal sprænge, skal vandet inde i røret fryse til is i sådan en grad, at vand- eller varmerøret ikke holder til presset. Men det er typisk en forudsætning, at temperaturen har været et godt stykke under 0 grader i en periode.

”Vand- og varmerør i sommerhuse og ældre huse er mere udsatte end andre. Der er også en stor risiko, hvis rørene ligger på den forkerte side af boligens isolering,” siger Stefan Gravang.

Vi følger de gode råd

Husejere og sommerhusejere er generelt gode til at tage deres forholdsregler om vinteren, og det skal de fortsætte med at gøre.

”Vi råder altid vores kunder med sommerhus til at have varme på i alle rum i løbet af vinteren og samtidig gøre det til en vane at lukke for vandet og tømme rørene for vand, så sprængningerne undgås,” siger Stefan Gravang.

Er uheldet ude, og vinterkulden får bugt med et vandrør i hus eller sommerhus, fx på grund af at en uforskyldt strømafbrydelse har lukket for varmen, kan skaden være dækket af bygningsforsikringen. Men det forudsætter, at man har fulgt kravet om at have varme på. Skyldes frostsprængningen, at du har lukket for varmen, vil der ikke være dækning.

Er uheldet alligevel ude, selvom du har taget dine forholdsregler, er det derfor vigtigt, at du har styr på, hvordan din husforsikring dækker. Du kan læse mere om vores husforsikring her. Ejer du et sommerhus, kan du læse mere om vores fritidshusforsikring her.

Vinteren kan vise tænder – gode råd

Med disse gode råd kan du forebygge frostsprængninger i dit sommerhus:

  • Luk for vandet ved hovedhanen, og tøm alle vandrør
  • Sørg for at frostsikre toilettet, og kom frostvæske i alle afløb
  • Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
  • Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand
  • Sørg for tilstrækkelig opvarmning af huset, så alle rør holdes frostfrie – også dem, som løber i skunkrum, på loftet osv.

Risikoen for frostsprængninger er størst, hvis …

  • Der er hård frost
  • Vandet i rørene står stille
  • Rørene på loftet ikke er isolerede
  • Rørene ligger i et rum uden isolering