Sundhed

Landmanden står på marken med sine køer i baggrunden.

Få dækket udgifterne til en vikar, hvis din medarbejder bliver sygemeldt

Sygdom, uheld og stress kommer ofte uden varsel, og det kan have store konsekvenser for dit landbrug. Her er en sygedriftstabsforsikring dit sikkerhedsnet. 

Læs her et eksempel, som vi har lavet, på, hvordan en sygedriftstabsforsikring kan hjælpe dig, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver ramt af en sygemelding.

Sådan kan sygedriftstabsforsikringen hjælpe

Per er landmand med 350 malkekøer og to ansatte – en fodermester i stalden og en deltidsmedarbejder i marken. 

En dag gled fodermesteren på stigen ned fra mælketanken og slog hovedet ned i betongulvet. Han fik en kraftig hjernerystelse, og det betød en langvarig sygemelding fra arbejdet på gården. Per stod nu pludselig og manglede en fodermester. Han var derfor nødt til at ansætte en vikar, så hverdagen på gården kunne køre videre. Det betød dog en merudgift på 30.000 kr. til vikarens løn. 

Heldigvis har Per en sygedriftstabsforsikring, som dækkede udgifterne til vikaren. På den måde har forsikringen været med til at holde landbruget oven vande.

Vil du vide mere om forsikringen?

Med en sygedriftstabsforsikring er du dækket, hvis du eller en medarbejder bliver sygemeldt i en længere periode. Forsikringen kan dække driftstab, merarbejde eller udgifter til en vikar – og du vælger selv, hvordan du vil være dækket, hvis en sygemelding bliver til virkelighed.

Læs mere om sygedriftstabsforsikringen