Mand står og fejer blade sammen foran hans nye købte hus

Når du sælger din bolig

Brug rådene her på siden til at undgå økonomiske krav fra køber ved fx skjulte bygningsskader og ulovlige installationer.

Undgå dit 10-årige ansvar for skjulte skader i boligen

Hvis du vil slippe for dit 10-årige ansvar for fx skjulte bygningsskader og ulovlige installationer, skal du give køber et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen. Du skal også vise køber en højst seks måneder gammel tilstandsrapport og en højst 12 måneder gammel el-installationsrapport.

Din ejendomsmægler kan, efter aftale med dig, bestille tilstandsrapport og el-installationsrapport gennem et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer – fx hos os. Du kan også selv bestille rapporterne. 

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Før købsaftalen bliver underskrevet, skal du vise køber en højst seks måneder gammel tilstandsrapport og en højst 12 måneder gammel el-installationsrapport.

Efter aftale med dig kan din ejendomsmægler bestille rapporterne hos et forsikringsselskab, der tilbyder ejerskifteforsikringer – fx os. Du kan også vælge selv at bestille dem.

Derfor er det vigtigt:

  • Du og køber har rene linjer
  • Køber bliver opmærksom på eventuelle skjulte fejl og mangler i boligen

Som udgangspunkt er du fritaget for dit 10-årige ansvar for skader på boligen, hvis du har givet køber et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbudt at betale halvdelen.

Du kan ikke altid slippe for dit 10-årige ansvar

Du er fortsat ansvarlig for skjulte skader i boligen, når:

  • Du har handlet svigagtigt eller uagtsomt
  • Du selv har lavet ulovlige indretninger i boligen
  • Du selv står som ansvarlig bygmester

Er du både sælger og køber?

Løb vores tjeklister til boligkøbere igennem. Med dem er du et stykke nærmere det fulde overblik over, hvad du skal være opmærksom på ved din nye bolig.

Se vores tjeklister, når du køber ny bolig