Når du sælger din bolig

Brug rådene her på siden til at undgå økonomiske krav fra køber ved fx skjulte bygningsskader og ulovlige installationer.

Vej med tre huse på højre side, himlen er blå

Undgå dit 10-årige mangelansvar for skjulte skader

Hvis du vil slippe for dit 10-årige mangelansvar for fx skjulte bygningsskader og ulovlige installationer, skal du give køber et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen. I den forbindelse skal du også vise en højst seks måneder gammel tilstandsrapport og en højst 12 måneder gammel el-installationsrapport.

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Inden købsaftalen bliver underskrevet, skal du vise køber en højst seks måneder gammel tilstandsrapport og en højst 12 måneder gammel el-installationsrapport.

Din ejendomsmægler kan, efter aftale med dig, bestille tilstandsrapport og el-installationsrapport hos en byggesagkyndig. 

Du kan også vælge selv at bestille rapporterne – læs mere om reglerne for rapporterne i huseftersynsordningen hos Sikkerhedsstyrelsen.

Det er vigtigt, at:

  • Du og køber har rene linjer
  • Køber bliver gjort opmærksom på eventuelle skjulte fejl og mangler i boligen

Som udgangspunkt er du fritaget for dit 10-årige mangelansvar for skader på boligen, hvis du har givet køber et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbudt at betale halvdelen.

Du kan ikke altid slippe for dit 10-årige mangelansvar

Du er fortsat ansvarlig for skjulte skader i boligen, når:

  • Du har handlet svigagtigt eller uagtsomt
  • Du selv har lavet ulovlige indretninger i boligen
  • Du selv står som ansvarlig bygmester

Er du både sælger og køber?

Løb vores tjeklister til boligkøbere igennem. Med dem er du et stykke nærmere det fulde overblik over, hvad du skal være opmærksom på ved din nye bolig.

Se vores tjeklister, når du køber ny bolig