Når du bliver gift

Forsikring er måske ikke det første, du tænker på, når du lige er blevet gift. Men din nye status medfører nogle ændringer, som er gode at få styr på. Her får du et overblik.

Brud giver gommen ring på

Når to forsikringer bliver til én

Hvis I ikke har gjort det allerede, kan der være penge at spare ved at samle forsikringerne ét sted. Det kan fx være, I begge har en indboforsikring eller en rejseforsikring, som I kan samle til én fælles. Måske har I også behov for nye dækninger eller en større indbosum, så alle jeres værdier er sikret.

Læs om indboforsikring

Læs om rejseforsikring

 

Hvis én af jer ikke længere kan arbejde

Få talt med din partner om, hvordan I sikrer hinanden økonomisk, hvis den ene af jer bliver uarbejdsdygtig over en længere periode.

Mange pensioner indeholder forsikringer, som dækker, hvis du ikke længere kan arbejde. Udbetalingerne herfra kan supplere det, du kan få udbetalt fra offentlige ordninger – fx en invalidepension. Vi anbefaler, at du mindst har en tab af erhvervsevne-forsikring og en forsikring ved visse kritiske sygdomme, som passer til dine behov.

 

Sådan sikrer I hinanden – når I får børn

Overvej en ulykkesforsikring, der udløser et engangsbeløb, hvis en af jer får varige mén efter en ulykke. Og med en børneforsikring er de kære små dækket, hvis de kommer ud for en alvorlig ulykke eller får en kritisk sygdom.

Sådan sikrer du dine børn