Når du bliver gift

Forsikring er måske ikke det første, du tænker på, når du lige er blevet gift. Men din nye status medfører nogle ændringer, som det er godt at få styr på. Her får du et overblik.

Et brudepar går sammen til kirken - efterfulgt at to brudepiger, der holder bruden kjole.

Når to forsikringer bliver til én

Hvis I ikke har gjort det allerede, kan der være penge at spare ved at samle forsikringerne ét sted. Det kan fx være, I begge har en indboforsikring eller en rejseforsikring, som I kan samle til én fælles. Måske har I også behov for nye dækninger eller en større indbosum, så alle jeres værdier er sikret.

Læs om indboforsikring

Læs om rejseforsikring

 

Hvis én af jer ikke længere kan arbejde

Få talt med din partner om, hvordan I sikrer hinanden økonomisk, hvis den ene af jer bliver uarbejdsdygtig over en længere periode.

Mange pensioner indeholder forsikringer, som dækker, hvis du ikke længere kan arbejde. Udbetalingerne herfra kan supplere det, du kan få udbetalt fra offentlige ordninger – fx en invalidepension. Vi anbefaler, at du mindst har en tab af erhvervsevne-forsikring og en forsikring ved visse kritiske sygdomme, som passer til dine behov.

Læs om tab af erhvervsevne-forsikring

Læs om forsikring ved visse kritiske sygdomme

 

Hvis én af jer mister livet

Når I bliver gift, er det en god idé at investere i en gensidig livsforsikring. Så risikerer I ikke at skulle flytte fra hus og hjem, hvis en af jer mister livet. Livsforsikringen kan bl.a. også indeholde en pensionsopsparing og en tab af erhvervsevne-forsikring.

Læs om vores livsforsikring

Sådan sikrer I hinanden – når I får børn

Overvej at supplere livsforsikringen med en ulykkesforsikring, der udløser et engangsbeløb, hvis en af jer får varige mén efter en ulykke. Og med en børneforsikring, der sikrer de kære små, hvis de kommer ud for en alvorlig ulykke eller får en kritisk sygdom.

Sådan sikrer du dine børn

Skal I have en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale, I kan vælge at indgå omkring jeres formue, når I er gift. I den kan I aftale, hvordan jeres ting, penge og pensioner skal fordeles, hvis I en dag skulle gå fra hinanden. Beslutter I jer for ikke at få en ægtepagt, har I som udgangspunkt fælleseje. Pensionen skal I dog ikke dele.

Læs mere om reglerne ved skilsmisse og separation