Efter storm og forhøjet vandstand - når skaden er sket

Når vejret stilner af, skal du straks gå huset igennem for skader. Er der skader, skal du så vidt muligt forsøge at begrænse dem. 

Rødt murstenshus med blå himmel

Begræns skaderne

Det vigtigste er, at du hurtigst muligt får begrænset de skader, som dit hus eller indbo eventuelt har fået efter stormen og den forhøjede vandstand. Det kan du gøre ved at:

 • Dække ødelagte ruder med træplader, plastik eller andet, der kan holde vind og vand ude
 • Lukke huller i taget, eller dæk dem med en presenning - hvis du kan gøre det uden fare for dig selv eller andre
 • Flytte ting, der står i vand, op, hvor der er tørt – evt. ved at klodse dem op
 • Tømme skuffer, skabe og lignende, så fugten ikke ødelægger indholdet 
 • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv. Hvis det er muligt, kan du bruge sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. 
 • Pumpe vand væk, affugte bygningen samt rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres
 • Åbne døre og vinduer for at sikre optimal udluftning, når der ikke længere er risiko for, at vandet trænger ind i bygningen

 

Hvis skaderne omfatter kloakvand, skal du ringe efter professionel hjælp. Kloakvand er sundhedsskadeligt og skal håndteres af professionelle! 

Dokumentér, hvad der er sket, og anmeld skaden

Når du har forsøgt at begrænse skaderne, skal du anmelde dem til forsikringen hurtigst muligt. Forsikringen dækker stormskader, men den dækker ikke oversvømmelsesskader forårsaget af forhøjede vandstande i hav, fjord, sø eller vandløb. Du har i stedet mulighed for at søge om erstatning via Naturskaderådet.

I begge tilfælde er det dog vigtigt, at du får dokumenteret skaderne med det samme. 

 

Anmeld din stormskade online

 • Skriv gerne en liste over ødelagte ting med navn, model, alder, nypris og forventet erstatningsbeløb
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har talt med dit forsikringsselskab
 • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
 • Anmeld skaden i Mit Topdanmark - husk at uploade billeder af skaderne

 

Anmeld din skade online

 

Anmeld din oversvømmelsesskade

 • Du skal anmelde din oversvømmelsesskade elektronisk via Naturskadebasen
 • Du modtager automatisk en kvitteringsmail fra Naturskaderådet
 • Herefter behøver du ikke at gøre mere, før du hører fra os. Vi behandler og opgør din skade på vegne af Naturskaderådet.

 

Du får nærmere besked, hvis der er brug for, at en taksator skal ud og se skaden.

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du er ramt af oversvømmelse her. Hvis DMI vurderer, at der er tale om en stormflod, kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du er ramt af stormflod her.