Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Top-5 spørgsmål om lønsikring

Første gang du anmelder

Det skal vi bruge, hvis du er lønmodtager

 • Din(e) ansættelseskontrakt(er) for de seneste 12 måneder
 • Dine 12 "bedste" lønsedler fra de sidste 24 måneder inden din ledighed
 • Din opsigelse
 • Kvittering fra jobcentret på, at du er arbejdssøgende
 • Din ledighedserklæring til din a-kasse
 • Bevillingsbrev fra din a-kasse
 • Evt. bevillingsbrev, hvis du får udbetalinger fra en anden forsikring

Anmeld ledighed

Det skal vi bruge, hvis du er selvstændig

 • Bevillingsbrev fra din a-kasse
 • Dokumentation for, at din virksomhed er ophørt
 • Kvittering fra jobcentret på, at du er arbejdssøgende
 • Din ledighedserklæring til din a-kasse

Anmeld ledighed

Anmod om fortsat udbetaling hver måned

Når du har anmeldt første gang, skal du måned for måned give os besked, hvis du fortsat er arbejdsløs – det kan du gøre online. Når du har modtaget din første udbetaling, skal du for hver yderligere 30 dage give os besked om, at du stadig er arbejdsløs.

Anmeld fortsat ledighed

Du kan højst få udbetalt 85 % af den bruttoindtægt, du havde, før du blev ledig. De 85 % indeholder både arbejdsmarkedsbidrag, dagpenge, sygedagpenge og udbetalinger fra andre lignende forsikringer .

Her kan du se et eksempel på, hvordan lønsikringen dækker en person med en bruttoløn på 36.000 kr.:

Bruttoløn 36.000 kr.
Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag 33.120 kr.
Udbetalingsloft: 85 % af løn 28.152 kr.
Dagpenge (2019) 18.866
Mulig udbetaling fra lønsikring 9.749 kr.

 

Når du køber vores lønsikring kan du få udbetalt lønsikring i 12 måneder pr. ledighedsperiode – dog højst 36 måneder i alt. Du kan vælge at være dækket af lønsikringen, til du fylder enten 62 eller 65 år.

Lønsikringen har en selvrisikoperiode på en måned, og den udbetales bagud. Der går derfor to måneder fra din første ledighedsdag, til du får den første udbetaling.

Lønsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor:

 • Din lønsikring udløber – se det i Min lønsikring
 • Du bliver bevilget ledighedsydelse, førtidspension eller en lignende offentlig ydelse
 • Du bliver bevilget fleksjob eller overgår til en anden beskæftigelse med støtte fra det offentlige, medmindre ansættelsen sker som led i din aktivering
 • Du permanent trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet
 • Dit medlemskab af a-kassen eller fagforeningen, der har indgået aftale med Topdanmark, ophører
 • Dit medlemskab af en dansk statsanerkendt a-kasse ophører
 • Du har fået det antal månedlige udbetalinger, du højst kan få – se antallet i Min lønsikring
 • Du dør

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.