Hyppigste spørgsmål lige nu

En del har ændret sig i forbindelse med flytningen til nyt IT-system 10. december 2018. Andet giver altid anledning til en del spørgsmål. Her er svarene på hyppige spørgsmål om alt fra nye policer, anmeldelse, udbetaling og ophør.

Vi har givet vores lønsikringskunder et helt nyt selvbetjeningsunivers på Topdanmark.dk/min-loensikring

I forbindelse med flytningen til det nye system var det nødvendigt at give alle kunder nye policer. Dækningen er helt uændret, og selvom der står ny ikraftdato på den nye police, har du nøjagtig den samme anciennitet.
 

Hvis du har haft din lønsikring før 1. januar 2019, så får du nu en ny police i forbindelse med overgangen til et nyt IT-system. Uanset hvor længe du har haft forsikringen, står der på den nye police, at den træder i kraft 1. januar 2019. 

Den nye dato betyder intet for din dækning

Du beholder naturligvis ancienniteten fra din gamle lønsikring. På policen under ”Initialkarens” kan du se, hvornår karensen udløber – eller er udløbet – og du tidligst kan få dækning. 
 

Hvis du logger ind på Topdanmark.dk/min-loensikring – din egen personlige lønsikringsside – kan du altid se din police. 

Din police er dét, vi hidtil har kaldt din forsikringsmeddelelse. Navneforandringen har ingen konsekvens for din dækning, navnet passer bare bedre sammen med det nye IT-system, som lønsikringen er flyttet over i. 

Topdanmark.dk/min-loensikring kan du få overblik over, hvordan og hvornår din lønsikring dækker, mulighed for at anmelde ledighed m.m. 
 

Hvis du logger ind på Topdanmark.dk/min-loensikring – din egen personlige lønsikringsside – kan du altid se forsikringens vilkår.

Vilkårene er den juridiske beskrivelse af, hvordan forsikringen dækker. Den beskrivelse har vi for din lønsikring tidligere kaldt forsikringsbetingelser; navnet er altså ændret, men din dækning er nøjagtigt den samme som tidligere.

Hvis policen for din lønsikring viser samme dato under ”i kraft fra” og udløbet af din ”initialkarens”, så skyldes det, at din karensperiode allerede er overstået.

I så fald kan du anmelde ufrivillig ledighed nu på Topdanmark.dk/min-loensikring.

Første gang du anmelder

Det skal vi bruge, hvis du er lønmodtager

 • Din(e) ansættelseskontrakt(er) for de seneste 12 måneder
 • Dine 12 "bedste" lønsedler fra de sidste 24 måneder inden din ledighed
 • Din opsigelse
 • Kvittering fra jobcentret på, at du er arbejdssøgende
 • Din ledighedserklæring til din a-kasse
 • Bevillingsbrev fra din a-kasse
 • Evt. bevillingsbrev, hvis du får udbetalinger fra en anden forsikring

Anmeld ledighed

Det skal vi bruge, hvis du er selvstændig

 • Bevillingsbrev fra din a-kasse
 • Dokumentation for, at din virksomhed er ophørt
 • Kvittering fra jobcentret på, at du er arbejdssøgende
 • Din ledighedserklæring til din a-kasse

Anmeld ledighed

Anmod om fortsat udbetaling hver måned

Når du har anmeldt første gang, skal du måned for måned give os besked om, hvor mange dage du har været arbejdsløs. Det skal du logge ind og gøre online den 20. eller 21. i måneden, så længe du kan få udbetaling.

Anmod om udbetaling

Hver måned, hvor du kan få udbetaling fra din lønsikring, skal du logge ind på Topdanmark.dk/min-loensikring den 20. eller 21. i måneden og anmode om udbetaling. Der skal du give os oplysninger om de dage, du har været ledig i den pågældende måned. 

Anmod om udbetaling 

Fra den dag forsikringen træder i kraft, er der en initialkarensperiode. Du er ikke dækket, hvis du bliver ledig eller får besked om ledighed i den periode.

Når du er blevet ledig, har du en selvrisikoperiode – typisk på en måned – og da lønsikring udbetales bagud, går der derfor typisk to måneder fra din første ledighedsdag, til du får den første udbetaling.

Du kan højst få udbetalt 85 % af den bruttoindtægt, du havde, før du blev ledig. De 85 % indeholder både arbejdsmarkedsbidrag, dagpenge, sygedagpenge og udbetalinger fra andre lignende forsikringer .

Her kan du se et eksempel på, hvordan lønsikringen dækker en person med en bruttoløn på 36.000 kr.:

Bruttoløn 36.000 kr.
Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag 33.120 kr.
Udbetalingsloft: 85 % af løn 28.152 kr.
Minus dagpenge (2021) 19.322
Mulig udbetaling fra lønsikring 9.069

 

Det er længden af dit opsigelsesvarsel, når du køber forsikringen, der afgør, hvor længe du kan få lønsikring: 

Lønsikring Plus Lønsikring
Opsigelsesvarsel 4 måneder eller mere Mindre end 4 måneder
Udbetalingsperiode* Højst 12 måneder i træk Højst 12 måneder i træk
Samlet udbetalingsperiode** Højst 36 måneder Højst 24 måneder
Forsikringen udløber Når du fylder 62 år Når du fylder 60 år
Højeste dækning 32.000 kr./md. 20.000 kr./md.

* Den længste sammenhængende periode, du kan få udbetaling fra forsikringen.
** Får du brug for forsikringen flere gange, kan det samlede antal udbetalinger fra lønsikring ikke overstige 36 eller 24 måneder.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.