Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Du kan højst få udbetalt 90 % af den bruttoindtægt, du havde, før du blev ledig. De 90 % indeholder både arbejdsmarkedsbidrag, dagpenge, sygedagpenge og udbetalinger fra andre lignende forsikringer.

Her kan du se et eksempel på, hvordan lønsikringen dækker en person med en bruttoløn på 36.000 kr. – både med og uden beskæftigelsestillægget.

Uden beskæftigelsestillæg:

Bruttoløn 36.000 kr.
Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag 33.120 kr.
Udbetalingsloft: 90 % af løn 29.808 kr.
Minus dagpenge (2023) 19.728
Mulig udbetaling fra lønsikring 10.080

 

Med beskæftigelsestillæg:

Bruttoløn 36.000 kr.
Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag 33.120 kr.
Udbetalingsloft: 90 % af løn 29.808 kr.
Minus dagpenge og beskæftigelsestillæg (2023 sats) 23.449
Mulig udbetaling fra lønsikring i de 3 første ledighedsmåneder 6.359

 

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.