Tyveri

Eksempel på tågenerator i niveau 40 sikret område

Giv tyven bind for øjnene

Du har måske gættet, at emnet her er tågesikring? Ideen med tågesikring er, at man i løbet af få sekunder fylder et område med ugennemsigtig tåge, så en indbrudstyv ikke kan orientere sig. Man giver billedlig talt tyven bind for øjnene, så han ikke kan se og derved ikke stjæle.

Her er et videoklip fra Topdanmarks undervisningslokale, der viser, hvordan tågesikring fungerer i praksis. Fordi vi i forbindelse med undervisningen inviterer gæster ind i rummet, har vi reduceret hastigheden på tågekanonen, så gæsterne både kan se, hvordan tågen udbreder sig, og nå at komme ud af rummet, inden sigtbarheden forsvinder. I den virkelige verden ville rummet fyldes langt hurtigere.

 

Tågesikring er et effektivt supplement

Tågesikring er et effektivt supplement til traditionel mekanisk og elektronisk sikring i områder med særligt tyvetækkelige værdier som smykker, ure, parfume, elektronik, designertøj osv.

Tågesikring kan være et sikringskrav, der indgår i forsikringsaftalen mellem kunde og forsikringsselskab, men jeg oplever også mange kunder, der ganske frivilligt installerer tågesikring som et supplerende værn mod indbrud.

Tyvene ved godt, at ugennemsigtig tåge forhindrer dem i at stjæle, så tågesikring virker både præventivt og som et effektivt sidste værn.

Sådan fungerer tågesikring

Sammen med tyverialarmanlægget overvåger bevægelsesdetektorer periferien af det tågesikrede område. Når et begyndende indbrud registreres, afgår der en alarm til vagcentralen (og en vagt tilkaldes). Samtidig affyres tågekanonen, inden tyven overhovedet når hen til de tyvetækkelige varer. De fleste tyve tager øjeblikkeligt benene på nakken, og selv de mest ihærdige tyve giver hurtigt op, når de ikke kan orientere sig. Tågen holder sig uden problemer svævende, indtil vagten når frem, så han kan lufte tågen ud og sikre bygningen.

Tågen, der minder meget om teaterrøg og diskoteksrøg, er uskadelig for mennesker, edb-udstyr og inventar, men egner sig ikke til brug i områder med uemballerede fødevarer.

Projekteringen stiller store krav

Tågesikringsanlæg stiller MEGET store krav til installatørens viden og faglige kunnen. Jeg anbefaler, at man udelukkende benytter installatører, der kan dokumentere, at de har gennemgået producentens projekterings- og installationskurser.

Enhver tågesikringsinstallation bør fuldskalaafprøves, inden den sættes i drift. Dels vil man ved afprøvningen få vished for, at det sikrede område fyldes hurtigt nok, og dels vil man få afprøvet, om samspillet mellem tyverialarmanlæg og tågesikringsanlæg fungerer korrekt.

Undgå de værste faldgruber

Jeg støder desværre jævnligt på tågesikringsanlæg, der ikke virker efter hensigten. Her er liste med de fejl, jeg oplever igen og igen:

  • Anlæggets separate detektorkreds er placeret forkert, eller også er der benyttet for få detektorer. Resultatet er, at tågen slet ikke udløses eller udløses for sent ved indbrud.
  • I mange butikker ændres butiksindretningen ofte. Hvis man ikke tænker tågesikringen ind i indretningen, risikerer man, at de særligt tyvetækkelige varer er flyttet væk fra det tågesikrede område.
  • Anlægget er underdimensioneret. Det sikrede område fyldes for langsomt med tåge, hvorved tyven kan nå at stjæle de tyvetækkelige varer.
  • Anlægget er overdimensioneret. Det sikrede område fyldes med alt for meget tåge, hvilket resulterer i, at tågen fortætter og kondenserer som fedtede hinder på flader og varer. I praksis koster det nemt mellem 50.000 og 100.000 kr. at rengøre et butikslokale.
  • Installatøren har valgt én stor tågekanon i stedet for flere små, når et større område skal overvåges. Områdets periferi fyldes for langsomt med tåge, samtidig med at der er risiko for, at tågen fortætter og kondenserer i nærheden af tågekanonens udblæsning.
  • Placeres tågekanonens udblæsning for tæt på reoler og/eller flader, er der risiko for, at tågen lokalt køles for hurtigt ned, hvorved den har en tendens til at kondensere