Tyveri

To nøgler i et nøglebundt, den ene sidder i låsen

Vi ved, hvad tyvene går efter

Jeg oplever i mit arbejde som risikoingeniør, at rigtig mange kunder synes, at kravene til tyverisikring er indforståede og vanskelige at sætte sig ind i. Med lidt introduktion er emnet nu ikke så svært tilgængeligt endda.

Først skal vi have fundet frem til kravene, der gælder for din virksomhed. Kravene kan stå flere forskellige steder, så for at være på den sikre side, kigger vi både i forsikringsaftalen, i vilkårene og i varegruppeskemaet.

Er tyvene særligt interesserede i dine varer?

Udgangspunktet er varegruppeskemaet, samt hvad din virksomhed beskæftiger sig med. Jo mere interessante dine varer og dit løsøre vil være for en tyv, jo bedre skal der tyverisikres. Varegruppeskemaet er med små variationer ens for hele forsikringsbranchen.

I varegruppeskemaet skelnes der mellem varer til videresalg og særligt løsøre, der fx er det EDB-udstyr, som din virksomhed selv benytter. Hvis din virksomhed handler med varer, der ikke fremgår af varegruppeskemaet, vil det være en god ide at få afklaret, hvilke sikringskrav der gælder for de pågældende varer.

Her er et par eksempler på, hvordan varegruppeskemaet fungerer:

  • En administrativ virksomhed, der har EDB-udstyr (særligt løsøre) for 150.000 kr., skal overholde Sikringsniveau 10
  • En tøjbutik (varegruppe 4), der har varer for 500.000 kr., skal overholde Sikringsniveau 30
  • Hvis butikken vælger at udvide med skindbeklædning (varegruppe 3) for 500.000 kr., skal butikken både kontakte forsikringsselskabet for at få udvidet forsikringssummen, samt hæve sikringsniveauet til Sikringsniveau 40 i de områder, hvor skindbeklædningen opbevares 

Alle kender sikringsniveauerne

Sikringsniveauerne er helt veldefinerede og forstås på samme måde af hele forsikringsbranchen, låsesmeden, tyverialarmleverandøren og gitter- eller glasleverandør. Er kravet Sikringsniveau 20, ved alle involverede parter, hvad det indbefatter.

Her er et par eksempler på, hvordan sikringsniveauerne fungerer. I Sikringsniveau 10 stilles der krav om almindelig aflåsning. I Sikringsniveau 20 stilles der krav om godkendt aflåsning, og at der skal være installeret et tyverialarmanlæg. I Sikringsniveau 40 stilles der krav om godkendt dobbelt aflåsning, at der skal være installeret et tyverialarmanlæg, og at der skal være gitre eller sikringsglas i døre og vinduer.

En virksomhed må gerne opdele virksomheden i flere forskellige sikringsniveauer, sådan at administrationen fx overholder Sikringsniveau 20, og butikken overholder Sikringsniveau 40.

Sikringskravene, der fremkommer, når man kigger i varegruppeskemaet, kan ikke stå alene, for i forsikringsaftalen og i forsikringsvilkårene kan der være særlige sikringskrav og sumgrænser, som også skal overholdes.

Fire skridt: Sådan får du overholdt reglerne

På hjemmesiden sikkert.topdanmark.dk kan du hente Varegruppeskemaet og se en uddybende beskrivelse af de forskellige sikringsniveauer. Her er et par gode råd, som hjælper dig med at overholde tyveriforsikringens krav i praksis:

  • Når en virksomhed udvider, bygger om, ændrer varesortiment eller skifter forsikringsselskab, vil det ofte påvirke forsikringsaftalen og kravene til tyverisikring
  • Værdien af særligt løsøre og varer må ikke overskride sumgrænserne i forsikringsaftalen. Er der behov for det, skal man kontakte sit forsikringsselskab og ændre summerne
  • På baggrund af værdier og varetyper kan man definere sikringsniveauet, som suppleres med de eventuelle særlige krav, der måtte fremgå af forsikringsaftalen og forsikringsvilkårene
  • Du skal oplyse sikringsniveauet og særlige krav til de relevante sikringsleverandører. Låsesmeden, tyverialarmleverandøren og gitter-/glas-leverandøren bør udarbejde en Installationserklæring som dokumentation for, at forsikringsaftalens sikringskrav er overholdt.