Tyveri

To nøgler i et nøglebundt, den ene sidder i låsen

Nye strengere krav til sikringsskabe

Har du købt et sikringsskab for nylig, eller har du planer om at gøre det? Så skal du være opmærksom på, at der er kommet strengere krav til, hvordan du fastgør det.

Fremover skal alle sikringsskabe – dvs. pengeskabe, nøgleskabe, våbenskabe osv. - under 1.000 kg fastgøres til en stabil bygningsdel. Tidligere var det kun sikringsskabe under 250 kg. Kravene til, hvordan skabene skal fastgøres, er også skærpet.

Nogle vælger selv at fastgøre sikringsskabet, men jeg vil anbefale, at du får en certificeret montør til at gøre det for dig. Husk at få en installationserklæring, så du kan dokumentere, at det er fastgjort i henhold til Forsikring & Pensions nye krav.

Dit forsikringsselskab stiller også krav

Sikringsskabet skal være forsikringsgodkendt med en indbrudsmodstand, der svarer til værdien af det, du opbevarer i skabet. Forsikringsselskaberne stiller ikke nødvendigvis de samme krav, og nogle selskaber vælger at indeksregulere skabenes beløbsgrænser. Kig derfor i din forsikringsaftale, så du er sikker på, hvilke grænser der gælder for dit sikringsskab.

I mange forsikringsaftaler er der desuden krav om, at sikringsskabet skal være overvåget af en tyverialarm. Kravene til alarmen vil også fremgå af din forsikringsaftale.

Du kan læse mere om reglerne for sikringsskabe i Sikringskataloget på:

Forsikring & Pensions hjemmeside.