Sundhed

UJ_2021_10_08_TOPDANMARK_hop_0048(3840x1840px)

7 ud af 10 raskmeldes efter individuelle behandlingsforløb

I Topdanmark ser vi en positiv udvikling af vores individuelle behandlingsforløb. Alene i år har vi været med til at raskmelde 27,8 % flere af vores kunder, hvor de har kunne vende tilbage til deres arbejde. 

7 ud af 10 raskmeldes efter individuelt behandlingsforløb 

Vores erfaringer viser, at et skræddersyet, individuelt behandlingsforløb er en af de mest effektive måder at hjælpe sygemeldte tilbage i job.
Forløbet består typisk af en kombination af at støtte kunden gennem det offentlige sygedagpengesystem ved hjælp fra egne, private socialrådgivere og supplere med forløb, hvor specialister hjælper med behandling, genoptræning eller udredning.

7 ud 10 af kunder, der gennemgår et individuelt behandlingsforløb hos Topdanmark, bliver fuldt raskmeldte.

”Det tal havde uden tvivl været lavere, hvis ikke vi havde sat ind med det samme og fundet en individuel løsning,” siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

”Vi undgår en lang sygemelding, og vi vurderer fra sag til sag, hvad der er det rette forløb. Det er en omkostningstung metode, men der er gevinster for alle parter,” siger han.

Vi sætter fokus på at hjælpe endnu flere kunder

Derfor har vi besluttet at tilbyde endnu flere kunder, der ikke kan arbejde på grund af en ulykke, et privatfinansieret individuelt behandlingsforløb, der skal få dem hurtigst muligt tilbage i job. Der sker blandt andet ved, at vi vil tilbyde 25 % flere en individuel indsats alene i år.

”Som forsikringsselskab har vi altid spillet en rolle på arbejdsmarkedet gennem de indsatser, vi har mange års erfaring med, nemlig at hjælpe vores kunder, efter en arbejdsulykke, tilbage i job hurtigst og bedst muligt, ” siger Rasmus Ruby-Johansen.

”Det er først og fremmest afgørende for livskvaliteten, når vi hjælper den enkelte tilbage. Virksomheder får også deres medarbejdere tilbage, samfundet sparer udgifter og får i stedet skatteindtægter, og vi skal udbetale mindre i erstatning. Derfor har vi besluttet at øge vores kapacitet, så vi kan hjælpe endnu flere som supplement til de offentlige indsatser,” siger han.

Hvordan gavner det vores samfund?

Hver gang en tømrer, lærer eller pædagog bliver raskmeldt, opnår samfundet en gevinst på over 35.000 kr. om måneden, fordi personen er i arbejde frem for at modtage sygedagpenge, være i jobafklaringsforløb eller på førtidspension.
For en funktionær er samfundsgevinsten typisk på over 50.000 kr. om måneden, viser et nyt samfundsøkonomisk regnestykke* lavet af brancheorganisationen Forsikring & Pension i samarbejde med Topdanmark.


*Samfundsøkonomisk regnestykke:

Et nyt regnestykke, lavet af brancheorganisationen Forsikring & Pension i samarbejde med Topdanmark, viser, hvor meget samfundet vinder, hver gang det lykkes at raskmelde en dansker.