Brand

En stak høballer på marken

Røg fra hø blev opdaget i sidste øjeblik

Det kunne være gået grueligt galt for en sønderjysk landmand og Topdanmark kunde, da hø oplagret i en lade pludselig udviklede røg. Kun hurtig handling sikrede, at der ikke udbrød brand.

”Det kan ikke passe, det må være en joke.”

Det er mælkeproducent Finns første tanke, da hans vikar over telefonen fortæller, at der kommer røg fra nogle af de rundballer med hø, som er oplagret i Finns lade.

”Både om morgenen og ved middagstid var jeg selv gået igennem laden og bemærkede ikke noget. At der få timer senere er røg i laden, kunne jeg ikke få til at hænge sammen, så jeg tvivler på, at det kan være rigtigt,” uddyber Finn.

Vikarens oprevne stemme får dog hurtigt Finn på andre tanker. Røgen kan betyde, at der snart går ild i høet. Han giver besked til vikaren om,  at få de tre traktorer, der står i laden, ud i en fart og så komme i gang med at få høballerne løftet ud i det fri med bedriftens minilæsser.

Med flyvende trailer 

Mens dramaet udspiller sig på Finns bedrift i Sønderjylland, står han selv på den lokale genbrugsplads. Da han har lagt på igen, ringer han til sin hustru, som kontakter deres voksne søn, der er hjemme. Hun får ham sendt over til gården for at hjælpe vikaren, der er alene på gården.

”Jeg overvejer også at ringe til brandvæsnet, men tænker, at der er styr på det. Men så kommer jeg i tanke om, at der jo vil gå ild i høet, når det får ilt. Jeg ringer straks til vikaren for at få ham til at lade høet blive i laden, men jeg kan ikke få fat i ham. Så jeg ringer alligevel til brandvæsnet, som rykker ud. Og så skynder jeg mig hjemad med traileren flyvende efter mig,” siger Finn.

Effektivt med pulverslukker

Finn er selv hurtigt fremme og bliver lettet over at konstatere, at der ikke er udbrudt brand. Han finder en pulverslukker og står klar, hvis der kommer ild, inden brandvæsnet når frem.

”Da min vikar flytter en balle hø, der ligger tæt på de baller, der ryger, kommer der flammer. Jeg slukker det hurtigt med pulverslukkeren. Jeg har aldrig prøvet at bruge sådan en før, men det var meget effektivt,” siger Finn og tilføjer:
”Der lå meget løs halm, så det var tæt på, at det var gået galt”.

Billigt sluppet

Kort efter kommer brandvæsnet, og de får splittet de optændte baller ad og spulet høet godt og grundigt. I alt er syv baller hø blevet ødelagt af røg, flammer og vand. Det er billigt sluppet, erkender Finn, idet der stod 200 minibigballer tæt på.

”Jeg tør næsten ikke tænke på konsekvenserne, hvis ikke min vikar havde opdaget røgen. Så var laden gået til med maskinpark og hø, som jeg skal bruge til mine dyr. Prisen på hø er steget voldsomt i år, så det ville være blevet meget dyrt at skulle ud og købe nyt,” siger Finn.

Efter høet blev lagt ned i slutningen af maj, lå det på marken i otte dage, inden det blev presset til baller.

”Jeg troede, at jeg havde gjort alt rigtigt, og jeg undrer mig over, at det først var efter fem uger, at branden opstod. Høet var varmt og må stadig have været lidt fugtigt, da det blev taget ind, og det har måske medvirket til, at det blev antændt. Fremover vil jeg følge det gode gamle råd om først at høste efter Grundlovsdag,” siger Finn.

Hos Topdanmark kan vi nikke genkendende til den risiko, der opstår, hvis høet ikke er ordentligt tørt, når det køres ind.

”Vi ser år efter år, at der opstår brande, fordi høet ikke er tørt nok, når det køres ind. Det er jo heldigt, at Finns vikar opdagede røgen, og at de to handlede på den rigtige måde – ellers kunne det være gået meget værre,” siger agronom i Topdanmark, Svend Anker Worm.

Gode råde til at undgå selvantændelse

  • Lad høet ligge på marken i længere tid, inden det presses og tages ind
  • Lad der være lidt luft omkring ballerne, hvis muligt
  • Vær opmærksom på temperaturen og lugten i laden. Især, hvis høet var varmt, da det blev kørt ind
  • Tag temperaturen på høet ved brug af termometer. Den bør ikke overstige 50 grader
  • Lad hø fra skyggeområder i marken, fx ved læhegn, ligge ude efter presning i nogle dage ekstra
  • Hvis der er tvivl, om høet er tørt nok, kan ballerne i stedet wrappes og oplagres ude uden risiko.