Brand

Pas på brandfaren i fyrrummet

Hvert år er biobrændselsfyr til fx træpiller årsag til mange brande hos landmænd og landboer. I begyndelsen af fyringssæsonen er risikoen særligt stor. Med sund fornuft og god vedligeholdelse kan brandrisikoen holdes nede.

Ifølge meteorologerne kan den kommende vinter byde på meget frostvejr, og det første snevarsel har lydt fra DMI. Det stiller krav til vedligeholdelse af fyr og brændeovne.

Særligt ejere af biobrændselsfyr bør sikre sig, at deres fyr er vedligeholdt og klar til vinteren, påpeger Topdanmark.

”Næsten 40 % af samtlige brandskader i landbrugserhvervet de sidste par år skyldes biobrændselsfyr. Efterhånden er fyrrum indrettet, så brandene oftest begrænses til dette rum, men det sker, at hele stuehuset udbrænder, hvis branden ikke opdages og bekæmpes i tide. Derfor er det vigtigt at vedligeholde sit biobrændselsfyr, så brande kan forebygges,” siger Svend-Anker Worm, der er agronom hos Topdanmark.

Pas på gnister og åben ild

Den hyppigste årsag til brande i biobrændselsfyr er, at der sker en såkaldt tilbagebrænding i stokeren. Derfor opfordrer Topdanmark til, at fyret er sikret mod tilbagebrænding, samt at sikringen altid er i orden. Uanset hvilket fyr man ejer, bør de rengøres mindst en gang om ugen.

”I oktober havde vi et eksempel på en brand, der netop opstod ved tilbagebrænding i et relativt nyt stokerfyr. Det gav skader på bygning og løsøre for en mio. kr. Derfor er forebyggelse så vigtigt,” siger Svend-Anker Worm.

Brug fyrrummet med omtanke

En anden årsag til brande er, at tøj, aviser og andet brændbart materiale er placeret for tæt på fyret.

”Det er farligt, fordi der opstår gnister, og der er adgang til åben ild. Det gælder derfor om, at man altid holder fyrrummet rent og ryddeligt, og at man aldrig opbevarer letantændelige materialer og brændbare væsker i rummet. Og det er regler, som alle i familien bør kende til,” siger Svend-Anker Worm. Gummistøvlerne skal ikke tørres ved fyret, og malingen skal opbevares frostfrit et helt andet sted, fortsætter han.

Han opfordrer samtidig til, at der i fyrrummet er nem adgang til en vandslange med strålespids eller en 6 kg pulverslukker, så en mindre brand hurtigt kan slukkes, inden den udvikler sig. Og så skal man sikre sig, at der ikke er huller eller sluser i loft og væg, som gør, at en ild let kan sprede sig til andre rum.

De fleste oliefyr bliver serviceret en gang om året - og måske er det også en god idé på samme måde at få biobrændselsfyret serviceret.

”Det giver en god tryghed at få kontrolleret, at styring og sikkerhedsudstyr er i orden. Samtidig kan man få fyret renset og justeret, så forbrændingen er optimal, og brændselsøkonomien i top,” siger Svend-Anker Worm.

Gode råd – undgå brand i biobrændselsfyret

  • Placer aldrig brændbart materiale og væsker i fyrrummet
  • Hold fyrrummet rent og ryddet
  • Hav en vandslange hængende ved fyrrummet
  • Bloker ikke døren med dørstoppere og lign.
  • Følg leverandørens anbefalinger om brug og vedligeholdelse af bl.a. biobrændselsfyr
  • Rens fyret hver uge og røgrør hver tredje uge
  • Pas på gløder, når du fjerner aske – gløderne kan ’leve’ længe i asken