Brand

Når frituren går i flammer, går drømme op i røg

Friture er en stigende årsag til enorme skader og knuste drømme. Nedsæt risikoen for brand, og lær at slukke ilden, inden den koster dig drømmen.

7 liter overophedet fritureolie er nok til, at dit livsværk kan gå op i flammer. Friturebranden på Munkebjerg Hotel er et tydeligt eksempel på, hvor galt det kan gå, når fritureolien går i brand.

Fritureolie er skyld i en del køkkenbrande. Olien bliver overophedet og antænder. Herefter breder branden sig ofte via emhætten til andre dele af bygningen. Branden resulterer hurtigt i omfattende skader, og at køkkenet må holde lukket i lang tid.

Sådan slukker du branden

Det kan være svært at slukke en friturebrand – selv med det rigtige slukningsudstyr. Du kan bruge en fedtbrandslukker (f-slukker) eller et brandtæppe. Vi anbefaler helt klart en fedtbrandslukker, da det er den bedste og sikreste måde at slukke en friturebrand på. Det kræver stor erfaring at slukke med et brandtæppe, og muligheden for at skade dig selv er stor.

HUSK – sluk aldrig en friture- eller oliebrand med vand!

Selv en lille brand kan ende med en katastrofe, hvis du hælder vand på flammerne. Når 1 liter vand rammer den brændende olie, bliver det nemlig til ca.1.700 liter vanddamp. Der opstår en dampeksplosion, som er med til at sprede den brændende olie over hele køkkenet, og det gør det svært at slukke branden.

Nedsæt risikoen for friturebrand

Der kan være skærpede krav for din virksomhed, men her er nogle generelle råd til, hvordan du mindsker risikoen for friturebrand:

 • Fyld ikke mere fritureolie i gryden end anbefalet
 • Virker driftstermostaten ikke, skal du straks slukke for kogeren og tilkalde reparatøren. Blokér aldrig for sikkerhedstermostaten.
 • Overhold serviceeftersyn som anbefalet af leverandøren
 • Rens emhætten mindst én gang om året efter anvisningerne. Er der fedtaflejringer i udsugningskanalerne, skal de renses af specialister.
 • Montér et system, der automatisk slukker for ventilationen ved brand
 • Sørg for, at slukningssystemet også kan udløses manuelt
 • Brug ventilationsanlæg og emhætter, der neutraliserer fedt
 • Sørg for, at personalet får kursus i brandslukning – fx hos leverandøren af håndslukningsudstyret
 • Brug en f-slukker, der er en specialslukker til netop friturebrand

Sådan bekæmper du en friturebrand

 • Alarmér brandvæsenet på 112
 • Bevar roen og sluk for strømmen til friturekogeren på afbryderen
 • Begynd at slukke branden med en 6 liter f-slukker
 • Læg et brandtæppe over friturekogeren, når branden er slukket
 • Hold øje med, om friturekogeren selvantænder

Vigtigt! Brug ikke vand til at slukke med, da det eksploderer, når det rammer den brændende olie