Brand

To mekanikere kigger ned på motoren af en bil for at reparere den på et værksted

Autoværksteder går op i røg

I Topdanmark ser vi ofte storskader på autoværksteder, hvor alt, der kan brænde, er brændt. Heldigvis kan brande forebygges.

De sidste måneder har vi desværre modtaget flere triste og kedelige e-mails med storskaderapporter om brande på autoværksteder. Mange brande har udviklet sig til totalskader, hvilket betyder, at bygningen og alt inventar er ødelagt. Heldigvis erstatter forsikringen de ødelagte ting ved brand, men virksomheden er væk, og ligeså er den gode arbejdsplads. Og ikke mindst er kunderne tvunget til at finde nyt sted til at få repareret deres bil.

Forsikringen dækker – men ikke de søvnløse nætter

Selvfølgelig er det dejligt at vide som værkstedsejer, at forsikringen dækker, når ens værdier er gået op i røg. Men det koster alligevel søvnløse nætter at tænke på, at medarbejderne måske finder andet arbejde, og at de faste kunder skal betjenes af det konkurrerende værksted.

Autoværksteder kan være en brandfælde

På et værksted findes der masser af olie, benzin og lignende. Så hvis man ikke får ilden under kontrol med det samme, går det ofte meget stærkt.

De tre største risikofaktorer, som går igen, når der sker storskader på et autoværksted, er

 • Branden starter efter fyraften og bliver derfor først opdaget, når det er for sent at begrænse den
 • Medarbejdere er ikke forsigtige nok, når de svejser eller banker i og omkring benzintanken – ofte når tanken skal afmonteres
 • Elektriske installationer kortslutter eller overopheder om natten – fx når kundernes biler skal oplades

Heldigvis kan vi gøre noget

Her er ni råd til at forbedre risikoen på autoværksteder. Vær opmærksom på, at kravene, der gælder for din virksomhed, kan være lempede eller skærpede i forhold til de generelle råd.

 • Placer udendørs oplag af brandbare materialer mindst 5 meter fra bygningerne eller i en aflåst indhegning af ståltråd med en højde på mindst 2 meter
 • Få en certificeret el-installatør til at efterspænde og termografere elektriske installationer - herunder hovedtavler og undertavler
 • Opbevar og anvend trykflasker i overensstemmelse med gældende myndighedskrav og regler
 • Sørg for at have en 6 kg pulverslukker i nærheden (højst 3 meter), når I arbejder ved eller tømmer benzintanken
 • Tøm kun benzin i en gnistfri stålbeholder med låg, og udfør arbejdet med gnistfrit værktøj
 • Brug ikke-brandbart materiale, når du tørrer væske op efter spild
 • Oplad kun biler, når der er nogen på værkstedet
 • Lav en plan for eftersyn og vedligeholdelse af elektriske installationer (termografering, rengøring m.m.)
 • Vær ekstra påpasselig omkring varmt arbejde - specielt svejsning