Ægteparret sidder i deres have og taler om deres privatpension mens de drikker kaffe.

Årlig meddelelse

 • Få overblik over din pensionsordning
 • Se svarene på de oftest stillede spørgsmål
 • Få hjælp til at forstå pensionsbegreberne
Log ind

Få overblik over din pensionsordning

Du finder din årlige meddelelse i Mit Topdanmark.

Meddelelsen giver dig overblik over din pensionsordning hos os, og er en god anledning til at lave tilpasninger, hvis du har behov for det.

Her på siderne kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring den årlige meddelelse og pension generelt.

Spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de typiske spørgsmål, som vores kunder spørger os om, efter de har fået deres årlige meddelelse. 

Har du en Profilpension eller Link-pension, kan du se afkast for den periode du ønsker i Mit Topdanmark. 

Har du klassisk pension, kan du se den samlede rente (bonusrenten) for sidste år. 

Se din pension i Mit Topdanmark

Du kan se størrelsen på din opsparing i Topdanmark ved at logge ind i Mit Topdanmark.

Log ind i Mit Topdanmark

Har du også opsparinger i andre selskaber, kan du logge på Pensionsinfo og få et samlet overblik.

Log ind i Pensionsinfo.dk

Vi sender et brev ud for hvert forsikringsnummer, du har hos Topdanmark Livsforsikring. Fx kan du have opsparinger på et forsikringsnummer og forsikringsdækninger på et andet.
 

Du modtager ikke længere din årlige meddelelse med posten eller i e-boks. Vi sender blot et brev om, at den er tilgængelig i Mit Topdanmark.

Log ind i Mit Topdanmark

Hvis du ønsker at ændre dine forsikringsdækninger, så de passer dit behov, skal du kontakte os.Længere nede på denne side kan du se de situationer, der typisk gør, at du skal tilpasse dine dækninger eller opsparing.

Hvis din ordning er betjent af en mægler, skal du kontakte denne som du plejer ved spørgsmål.

Der er forskellige satser for, hvor meget du kan indbetale til din pensionsordning i 2022. 

Indbetalingsloft Fradrag
Ratepension* 59.200 Ja
Aldersopsparing 5.500 Nej
Ophørende Pension* 59.200 Ja
Livsvarig Pension Ubegrænset Ja

 

*Det samlede indbetalingsloft er 59.200 kr. 

Hvis du ønsker at forhøje dine faste indbetalinger til din pensionsopsparing, skal du kontakte Topdanmark. Hvis din ordning er betjent af en mægler, skal du kontakte denne som du plejer ved spørgsmål.

I Mit Topdanmark kan du kun se de ordninger, som du har i Topdanmark. Ønsker du at se ordninger i andre selskaber, kan du besøge www.pensionsinfo.dk – du kan logge ind via Mit Topdanmark.

Du skal logge ind i Mit Topdanmark, hvor din rentegruppe er oplyst. Her på sitet kan du se bonusrenten pr. 1. januar 2022, såvel som de historiske depoterenter.

Se en oversigt over bonusrenter

Hvis du ønsker at lave et enkeltstående indskud på din pensionsordning, skal du besøge nedenstående side:

Læs mere om enkeltstående indskud

Se din årlige meddelelse i Mit Topdanmark

Log ind

Pension - når livet ændrer sig

En pensionsordning i Topdanmark er fleksibel, så den kan tilpasses, efterhånden som livet ændrer sig. På den måde sikrer man, at pensionsordningen altid er tilpasset ens behov.

Her på siden får du gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, når dit liv ændrer sig.

Kontakt Topdanmark eller din almindelige rådgiver for, at få råd og vejledning.
 

Dit første job

Tillykke – du har hermed din første reelle mulighed for at komme i gang med at spare op til din pension.

Topdanmarks tip til dig:

 • Start din pensionsordning tidligt, og indbetal så meget, du kan
 • Få en lønsikring, så du er sikret ved ufrivillig ledighed

 

I flytter sammen

Tillykke med tosomheden.

Topdanmarks tip til dig:

 • Få talt med din partner om, hvordan I sikrer hinanden økonomisk, hvis den ene bliver uarbejdsdygtig over en længere periode. Måske bør du samtidig tilpasse din pensionsordning.
 • I kan også få udarbejdet et udvidet samlevertestamente, et gensidigt testamente til ægtefæller eller en pensionsægtepagt
 • Topdanmark har igennem de sidste 6 år tilbudt vores kunder at få udarbejdet et udvidet samlevertestamente, et gensidigt testamente eller en pensionsægtepagt
   

I får børn

Tillykke med den lille ny.

Topdanmarks tip til dig:

 • Forsikringsbehovet ændrer sig ofte, når man stifter familie
 • Man bliver afhængig af en velfungerende hverdag, og du bør derfor få en gennemgang af hele din pensionsordning, dvs. dine forsikringer og din pensionsopsparing
   

I bliver gift

Tillykke med brylluppet.

Topdanmarks tip til dig:

 • Det er endnu engang tid til at få kigget din pensionsopsparing igennem – både pensions- og forsikringsdelen
    

Du får nyt job

Tillykke med dit nye job - og måske også lønforhøjelsen.

Topdanmarks tip til dig:  

 • Stiger du i løn, bør du overveje at indbetale mere til din pensionsopsparing
 • Få en lønsikring så du er sikret ved ufrivillig ledighed
    

I køber bolig

I er nu flyttet sammen, har måske fået børn og fået brug for et større hjem. I investerer derfor i en ny og måske dyrere bolig.

Topdanmarks tip til dig:  

 • Vær opmærksom på, at dine økonomiske forpligtigelser er blevet ændret, både mht. husleje, afdrag, forbrug, daginstitutioner m.m. Det betyder, at din indkomst måske er afgørende for, om I kan opretholde jeres forbrug, betale regninger mv. Det er derfor blevet endnu vigtigere, at dine forsikringer er tilpasset dine øgede økonomiske behov, så de dækker, hvis du får brug for det.
    

I bliver skilt

Det er ikke altid, at tingene går som forventet. I 2014 endte ca. 54 % af alle ægteskaber i Danmark med en skilsmisse (Danmarks Statistik, 2014).

Topdanmarks tip til dig:

 • Sørg for, at du altid er i stand til at klare dig selv økonomisk
 • Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er dækket af din samlevers/ægtefælles pensionsordning
    

Du bliver ramt af sygdom eller skader

Har du fået en skade, blevet syg og/eller sygemeldt? Hvad skal der nu ske? Hvordan kommer du tilbage på arbejdsmarkedet?

Topdanmarks tip til dig:  

 • Sørg for, at du har Topdanmarks Tab af erhvervsevne-forsikring og en Kritisk sygdom-forsikring, som matcher dine behov. Vi anbefaler, at dækningen på din Tab af erhvervsevne-forsikring er på 60-80 %.
   

Du går på pension

Har du fået afklaret dit behov for pension? Vil du være i stand til at udleve dine drømme?

Topdanmarks tip til dig:

 • Afhold løbende møder med din pensionsrådgiver, og tilpas dine indbetalinger, så du får mest muligt ud af din pensionsopsparing
 • Når du fylder 55 år, anbefaler vi, at du tager endnu et møde med din rådgiver med henblik på at få optimeret din pensionsudbetaling

Det betaler sig!

 

Du dør

Har du en livsforsikring, som kan sikre dine efterladte?

Topdanmarks tip til dig:

 • Sikre dine efterladte med en Livsforsikring hos Topdanmark
 • Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er dækket af din samlevers/ægtefælles pensionsordning

Få styr på pensionsbegreberne

Pension er ikke altid nemt at forstå - i ordbogen her kan du se en forklaring på nogle af de begreber, som du finder i din årlige meddelelse.

Den begunstigede er den der modtager en udbetaling fra din forsikring eller pensionsopsparing ved din død.

Læs mere om begunstigelse

Bonusrenten, som vi før kaldte depotrente, er den rente du får på pension med gennemsnitsrente. Positive og negative investeringsafkast udjævnes i opsparingsforløbet til en gennemsnitsrente som udgør bonusrenten. Bonurenten kan være såvel positiv som negativ, er ikke garanteret og kan løbende ændres.

Læs mere om bonusrenter her

Har du en pension med gennemsnitsrente, er din forventede udbetaling inklusive en eventuel bonus.

Du kan læse mere om bonus her

Har du en  Profilpension eller Link Pension (markedsrentemiljø), er din forventede udbetaling beregnet ud fra din valgte risikoprofil.

Garantiperioden er det antal år du er garanteret udbetaling fra din opsparing, både ved pensionering eller i tilfælde af din død.

Grundlagsrenten er den rente, som vi bruger til at beregne de garanterede udbetalinger på pension med gennemsnitsrente.

Tab af erhvervsevne betyder, at du pga. sygdom eller ulykke har mistet evnen til at arbejde. 

Kunder med pension med gennemsnitsrente skal løbende have andel i det genererede overskud. En del af kundens overskud gives hvert år direkte til kunden i form af bonus. En anden del af kundens overskud henlægges til en reserve kaldet 'det kollektive bonuspotentiale'. Det kollektive bonuspotentiale sikrer en stabil bonusrente over tid – også i de år, hvor udviklingen på de finansielle markeder gør, at afkastet er mindre end bonusrenten.  

Læs mere om kollektivt bonuspotentiale

Et beløb i nutidskroner viser, hvad beløbet ville være værd i dag.

Nutidsværdien er dagsværdien af dine fremtidige betalinger, når man tager hensyn til inflationen.

En prognose er vores forventning til, hvor meget du vil få udbetalt, når du går på pension.
 

Indbetaling er det beløb du indbetaler til din pensionsordning eller forsikring. 
Har du indbetalingsfritagelse på din forsikring betyder det, at Topdanmark overtager indbetalingen til din forsikring, hvis du ikke kan arbejde i en længere periode pga. sygdom eller en ulykke (og at du i øvrigt opfylder betingelserne).

Fordeling af overskud mellem kunder med opsparing i gennemsnitsrentemiljøet skal ske på en rimelig måde alt efter, hvor meget de enkelte kunder har bidraget til overskuddet. For at opfylde dette rimelighedsprincip placeres kunderne i forskellige rentegrupper. Hver rentegruppe består af pensioner og pensionsforsikringer, som i høj grad ligner hinanden, og hver rentegruppe har tilknyttet en særskilt bonusrente og sit eget kollektive bonuspotentiale.

Læs mere om rentegrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tilbagekøbsværdien er den opsparede værdi på din pensionsordning på tidspunktet for tilbagekøbet. Tilbagekøb betyder, at du får udbetalt pensionsopsparingen inden du når pensionsalderen. Når du får udbetalt opsparingen før tid, betaler du en højere afgift til staten end du normalt ville gøre, samt et gebyr til Topdanmark. Vær opmærksom på, at der kan være visse typer ordninger, der ikke umiddelbart kan tilbagekøbes.