Indbetal ekstra til din pension

Uanset hvilken indkomst du har, kan det være en god ide at indbetale mere til din pensionsopsparing. På grund af reglerne for skattefradrag vil der nemlig være penge at spare og du vil derfor kunne gøre din pensionsopsparing endnu bedre. Der er flere gode grunde til at sætte flere penge ind på din pensionsopsparing.

Læs mere om fire fordele herunder:

 

Her kan du se to eksempler på, hvad du sparer i skat, hvis du udnytter det fulde fradrag til indbetaling til en ratepension. - alt efter om du betaler top- eller bundskat. Det maksimale du må indbetale i alt på ratepensioner i 2021 er 58.500 kr. 

Hvis du har en pensionsordning via din arbejdsgiver eller du selv har oprettet en, så husk at se, hvor meget af dit fradrag til ratepension i 2021, du allerede har brugt. Hvis du allerede har indbetalt 20.000 kr. til en ratepension i år, kan du selv indsætte op til 38.500 kr., da loftet er 58.500 kr.

Du skal kontakte det/de pensionsselskab(er) eller den/de bank(er), hvor du har din(e) pensionsordning(er) for at høre, hvor meget af dit fradrag du allerede har brugt. 
Hvis din pensionsordning er hos os, kan du kontakte os her.


Eksempel 1: Hvis du betaler bundskat

Du har en årlig lønindkomst under 544.800 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag)

  • Indbetal 58.500 kr. til en ratepension og spar ca. 22.000 kr. i skat


Hvordan sparer jeg ca. 22.000 kr. i skat?

Hvis du har en indkomst på 58.500 kr., som du betaler bundskat af – altså ca. 37,7 procent, får du udbetalt ca. 27.700 kr. Hvis du i stedet sætter 58.500 kr. ind på en ratepension, skal du ikke betale skat af beløbet. Du vil derfor få udbetalt 0 kr. nu og her.

Så det koster reelt kun ca. 36.450 kr. at indbetale 58.500 kr., fordi du undgår skatten på ca. 22.000 kr. Skatten skal først betales på udbetalingstidspunktet.

Eksempel 2: Hvis du betaler topskat

Årlig lønindkomst over 544.800 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag)  

  • Indbetal 58.500 kr. til en ratepension og spar ca. 30.800 kr. i skat.*

*Vær opmærksom på, at du efter indbetalingen på 58.500 kr. skal have en skattemæssig indkomst på minimum 544.800 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) for at få fuldt fradrag i topskatten. Det vil sige, at du skal have tjent mere end 603.300 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) for at få fuldt fradrag i topskatten, hvis du indbetaler 58.500 kr. til en ratepension. 

Hvis du fx har en indkomst på 575.000 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) og indbetaler 58.500 kr. på en ratepension. Så vil kun 30.200 kr. kunne fratrækkes i topskatten, hvor du betaler ca. 52,7 procent i skat, mens 28.300 kr. vil være i bundskat, hvor du betaler ca. 37,7 procent i skat.  

Hvordan sparer jeg 30.800 kr. i skat?

Hvis du har en indkomst på 58.500 kr., som du betaler topskat af – altså ca. 52,7 procent, får du udbetalt ca. 27.700 kr. Hvis du i stedet sætter 58.500 kr. ind på en ratepension, skal du ikke betale skat af beløbet. Du vil derfor få udbetalt 0 kr. nu og her.

Så det koster reelt kun 27.700 kr. at indbetale 58.500 kr., fordi du undgår skatten på 30.800 kr. Skatten skal først betales på udbetalingstidspunktet, hvor mange vil ligge i bundskat og derfor kun skal betale ca. 37,7 procent i skat mod 52,7 procent, hvis du skulle betale topskat af dem nu, som reglerne er i dag.

Betaler du topskat og har brugt dit fradrag til ratepension?

Hvis du har udnyttet dit ratefradrag og indbetalt 58.500 kr., så har du mulighed for at få yderligere fradrag, hvis du indbetaler penge til en privat livrente. Du kan i 2021 indbetale op til 53.800 kr. på en privat livrente og du er ikke bundet til at skulle indbetale til den hvert år. 
Hvis du ønsker at indbetale til en privat livrente, så kontakt os for rådgivning.
 

Udover fradraget i din personlige indkomst, opnår du tillige et ekstra ligningsmæssigt fradrag ved indbetaling til pensionsordninger med løbende udbetaling – dvs. livrenter og ratepension. Det gælder uanset, om det er dig selv eller din arbejdsgiver, der indbetaler til pensionsordningen. 
Fradraget beregnes som en procentdel af dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger til dine pensionsordninger, dog højst af et beløb på 75.600 kr. i 2022. Beløbet på 75.600 kr. er samlet for alle indbetalinger, både private og via din arbejdsgiver.

I beregningen fratrækkes summen af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger. Der er dog visse typer pensionsudbetalinger, der ikke fratrækkes.
Procentdelen afhænger af, hvor mange år der er til det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen 
 

Skatten af det afkast, som du får på din pensionsordning, er kun 15,3 %. Så du betaler en lavere skat af pensionsafkast end afkastskat af øvrige investeringer.

Hvis du betaler negative renter af din opsparing i banken, kan du med fordel indbetale til din pension, så du undgår at udhule din opsparing. Når du indsætter penge på din pensionsopsparing, sikrer du bedre værdien af din opsparing og styrker samtidig din pensionsopsparing. Opsparingen er bundet indtil pensionsudbetalingsalderen, som kan være forskellig alt efter, hvornår pensionen er oprettet.

Sådan gør du

For at du kan indbetale ekstra til din pension hos Topdanmark, skal du:

  • have dit dankort klar (det skal være dit private dankort – det må ikke være firmakort)
  • logge ind i Mit Topdanmark

Hvis du vil have gavn af fradraget for skatteåret 2022, skal du indbetale ekstra til din pensionsopsparing senest 30. december 2022.

Hvis du har din pensionsordning gennem din arbejdsgiver, skal den ekstra indbetaling ske via lønnen, så det fremgår af din lønseddel. Du kan foretage indbetalingen gennem lønadministratoren i din virksomhed.

Hvor meget kan jeg indbetale?

Din pensionsordning afgør, hvor meget du kan indbetale:

  • Ratepension eller ophørende pension: Du kan indbetale op til 59.200 kr. (2022) med fuldt fradrag
  • Livsvarig pension: Der er intet loft over beløbet, du kan indbetale. Er du privatkunde, skal du dog være opmærksom på særlige fradragsregler.
  • Aldersopsparing: Du kan indbetale op til 5.500 kr. (2022) om året uden fradrag. Der er dog mulighed for at indbetale op til 52.400 kr., hvis der er fem år eller mindre til din folkepensionsalder, og du ikke er startet pensionsudbetalinger efter 1.4.2018 (med få undtagelser). Er du i tvivl, så kontakt os.

 

Se, hvad vores kunder siger

Beskyttelse mod hvidvask og terrorfinansiering

Topdanmark arbejder proaktivt for at beskytte både vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod kriminelle handlinger som hvidvask og finansiering af terrorisme. For at opfylde lovgivningens krav har vi pligt til at indhente oplysninger, der kan identificere dig som kunde, samt oplysninger, der kan dokumentere baggrund for og formål med dine transaktioner. Oplysningerne kan indhentes i forbindelse med etablering af kundeforholdet, ved ændringer og ved udbetaling.

Topdanmark kan undlade at gennemføre en ønsket transaktion, hvis vi får mistanke om, at transaktionen er forbundet med hvidvask eller finansiering af terrorisme, ligesom Topdanmark er berettiget til at indberette mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme til SØIK / PET.

Topdanmark er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i minimum 5 år efter, at forsikringsaftalen i Topdanmark er ophørt, hvorefter oplysningerne normalt slettes. Som kunde har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.