Gebyrer og afgifter

Prisliste for gebyrer - landbrug

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver for staten, og de opkrævningsgebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte afgifter og bidrag.

Lovbestemte afgifter/bidrag

Uddybning Beløb om året
Skadesforsikringsafgift Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer
Naturskadeafgift (stormafgift) Du betaler en årlig afgift til staten til naturskader på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgiften går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald. I tilfælde af disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning mv. 40 kr.
Miljøbidrag Vi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere godtgørelsen til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.  84 kr.
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Vi opkræver bidraget én gang om året for hver af de følgende forsikringer: hus-, indbo-, bil- og MC-forsikring. Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs 40 kr.

  

Derudover kan DFIM opkræve dagsgebyrer, hvis du undlader at betale en lovpligtig motoransvarsforsikring så længe, at den bliver slettet. Se mere om DFIM’s dagsgebyr.

Opkrævningsgebyret består af et fast administrationsgebyr på 2 kr. og et betalingsgebyr*, som afhænger af den valgte betalingsmetode.
 

Betalingsmåde Administrations-
gebyr
 Betalingsgebyr   Samlet opkrævningsgebyr
Betalingsservice  (BS) pr. betaling* 2 kr. 7 kr. 9 kr.
Opkrævning (girokort) pr. betaling 2 kr.  36 kr. 38 kr.

*) Betalingsgebyret dækker omkostninger til Betalingsservice/Nets samt omkostninger ved Topdanmarks administration ved den valgte betalingsmetode 
 

Hvis du deler betalingen op henover året

Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

Periode Landbrugsforsikringer
Halvårligt 2 % tillæg
Kvartårligt 3 % tillæg
Månedligt 4 % tillæg

 

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Hvis du ønsker at købe en stilstandsforsikring til din varebil, skal du betale et gebyr på 560 kr. Gebyret er det samme, hvis du ønsker at ændre din nuværende forsikring til en stilstandsforsikring. Gebyret reguleres hvert år d. 1. januar.

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. 

Kontakt
Skriv til os på landbrug@topdanmark.dk eller ring på tlf. 44 74 71 12, hvis I ønsker hjælp til betaling eller har spørgsmål vedrørende statens afgifter og vores opkrævningsafgifter.