Bådforsikring

  • Vi har mange års erfaring og forsikrer en stor del af bådene i Danmark
  • Prisen stiger ikke ved skader
  • Skader på din båd vurderes af skibsingeniører og bådebyggere
Alle bådene i lystbådehavnen har en bådforsikring

Sådan dækker bådforsikringen

Med en bådforsikring fra Topdanmark er din båd i trygge hænder – både når du sejler, ligger i havn, og båden er på land. Vi har mange års erfaring med forsikring af lystbåde og kan forsikre de fleste typer af både - også speedbåde og vandscootere.

Du kan vælge bådforsikringen med en ansvarsforsikring alene eller udvide den med fx en kaskoforsikring, der dækker skader på båden.

Bådforsikringen dækker til lands og til vands fra 1. april til 15. november. Resten af året dækker vi, når båden er på land. Du kan udvide forsikringen, hvis du også sejler i vinterhalvåret eller uden for Norden.

Hvad dækker bådforsikringen?

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedreMere om bådforsikringen

Bådforsikringen dækker i danske, svenske, norske, finske, tyske og polske farvande begrænset af linjerne 61° N. br., 7° Ø. lg. og 52° N. br. og i Østersøen.

Sejlads til Rusland, Estland, Letland og Litauen er ikke omfattet af forsikringen.

Kontakt os for at udvide sejladsområdet

Tjek, om din båd ligger i en forsikringsgodkendt havn:

Se havnelisten hos Forsikring & Pension

Vi har opdateret vores bådforsikring, så den lever op til den nye sølov. Har du forsikringen i forvejen, behøver du ikke gøre noget – vi har automatisk opdateret dine vilkår. Du kan hente dem i Mit Topdanmark:

Se vilkår i Mit Topdanmark

 

Hent din forsikringspolice i Mit Topdanmark

For vandscootere, speedbåde o.l. er det nu lovpligtigt med en ansvarsforsikring. Når du sejler, skal du altid have en gyldig forsikringspolice på dig, der beviser, at du er forsikret. Husk derfor at medbringe din police sammen med dokumentation for, at forsikringen er betalt. Policen kan du hente under din bådforsikring i Mit Topdanmark og når der står at forsikringen er i kraft, så er det samtidigt en bekræftelse på, at forsikringen er betalt.

Hent policen i Mit Topdanmark

Læs mere om reglerne hos Søfartsstyrelsen som bl.a. skriver følgende:

 

Krav til et forsikringscertifikat

Søfartsstyrelsen opstiller ikke formkrav til et certifikat. Certifikatet (kan derfor være en police) kan være fysisk eller digitalt. 
Det vigtige er, at oplysningerne gives på let overskuelig måde, der gør det nemt for politiet ved en kontrol at konstatere, om der er en forsikring i kraft eller ej.

 

De oplysninger, der fra 1. januar 2020 skal fremgå af certifikatet er:

  • En bekræftelse af, at der er tegnet forsikring. (Policen er et bevis herfor)
  • En bekræftelse af, at forsikringen lever op til kravene i søloven og i bekendtgørelsen. (Der er oplyst at policen omfatter en ansvarsforsikring)
  • En adgang til at kontrollere, at forsikringen er i kraft. (Når der logges på ”Mit Topdanmark”, og der er en police, så er det en bekræftelse på, at der er en forsikring som er i kraft)
  • Fartøjets identifikationsnummer eller anden entydig identifikation af fartøjet. (Fremgår af policen)
  • Forsikringsselskabets navn og adresse. (Fremgår af policen)
  • Forsikringstagerens navn og adresse. (Fremgår af policen)

Se, hvad vores kunder siger

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt