Tilbagekøbsværdi - hvad er det?

Tilbagekøbsværdien er den opsparede værdi på din pensionsordning på tidspunktet for tilbagekøbet. Tilbagekøb betyder, at du får udbetalt pensionsopsparingen inden du når pensionsalderen. Når du får udbetalt opsparingen før tid, betaler du en højere afgift til staten end du normalt ville gøre, samt et gebyr til Topdanmark. Vær opmærksom på, at der kan være visse typer ordninger, der ikke umiddelbart kan tilbagekøbes.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.