Hvordan ser jeg, om jeg har fået fradrag for min pensionsindbetaling?

Hvis du indbetaler til en privat fradragsberettiget pensionsordning, indberetter vi indbetalingen til Skat i januar måned året efter indbetalingen er foretaget. Indbetalinger, som er fradragsberettigede, fremgår af din årsopgørelse under afsnittet "Fradrag i personlig indkomst". Indbetaling til ratepension og ophørende pension finder du i rubrik 21. Indbetaling til livsvarig pension og/eller forsikring ved tab af erhvervsevne finder du i rubrik 24.

Hvis du har en pensionsordning via din arbejdsgiver, hvor indbetalingen sker via din løn, fremgår indbetalingen ikke af din årsopgørelse. Du kan se, hvad der er indbetalt til pension på dine lønsedler, da beløbet er fratrukket din løn, før der beregnes skat. I din skattemappe under ”Skatteoplysninger” kan du også se, hvad din arbejdsgiver har indbetalt til pension (rubrik 11).

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.