Maskiner: Hvordan dækker landbrugsforsikringen?

Landbrugsforsikringen dækker dit ansvar, hvis du eller en anden laver en skade på andre eller deres ting med dine landbrugsmaskiner. Den dækker også, hvis der sker en skade på dine maskiner efter brand, storm, kortslutning, hærværk og indbrud.

Dertil kommer som regel også dækningerne kørsels- og maskinkasko. Kørselskasko dækker dine maskiner, hvis de får en skade i trafikken, fx ved påkørsel eller sammenstød. Maskinkasko dækker pludselige og uforudsete skader på dine maskiner, fx hvis de ikke vil starte, eller gearkassen skal udskiftes.

Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket i Mit Topdanmark

Nyværdi eller dagsværdi?

Når vi gør din erstatning op efter en skade, afhænger det af, om du har valgt at forsikre dine maskiner til nyværdi eller dagsværdi.

Er dine maskiner forsikret til nyværdi, fraregner vi ikke for slid og alder, når vi erstatter dem. Er de i stedet forsikret til dagsværdi, fraregner vi et rimeligt beløb for værdiforringelse. Maskiner kan normalt ikke erstattes til nyværdi, hvis de er mere end seks år gamle.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af maskiner og køretøjer

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.