Tyverisikring i din fritidsbolig

Krav til tyverialarmanlæg

Det er en betingelse, at ét af de to følgende tyverialarmanlæg er installeret på forsikringsstedet:

 

Alarm med opkobling til alarmcentral

Det er en betingelse, at anlægget

 • Har direkte opkobling til godkendt kontrolcentral, og at der er en aftale med et vagtfirma
 • Altid er aktiveret, når forsikringsstedet forlades
 • Er funktionsdygtigt, også ved strømsvigt
 • Holdes ved lige i overensstemmelse med leverandørens anvisninger

 

GSM-alarm

Det er en betingelse, at anlægget

 • Sender en besked til dig og eventuelt andre i tilfælde af at alarmen udløses

 • Altid er aktiveret, når forsikringsstedet forlades
 • Er funktionsdygtigt, også ved strømsvigt
 • Holdes ved lige i overensstemmelse med leverandørens anvisninger

Er betingelserne for alarmanlægget ikke opfyldt ved indbrudstyveri, erstatter vi med 50 % af det beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne havde været opfyldt.

En eventuel selvrisiko bliver fratrukket, når erstatningen er gjort op.

 

Krav til tyverialarmanlæg og mekanisk sikring

Aflåsning af boligens yderdøre
Boligens yderdøre skal være forsynet med mindst én lås, som på dørens indvendige side skal betjenes med nøgle eller kode. Ved nøglebetjent lås må nøglen ikke opbevares synligt i umiddelbar nærhed af låsen. Låsen skal være låst, når forsikringsstedet forlades.
 

Tyverialarmanlæg

Det er en betingelse, at ét af de to følgende tyverialarmanlæg er installeret på forsikringsstedet:

 

Alarm med opkobling til alarmcentral

Det er en betingelse, at anlægget

 • Har direkte opkobling til godkendt kontrolcentral, og at der er en aftale med et vagtfirma
 • Altid er aktiveret, når forsikringsstedet forlades
 • Er funktionsdygtigt, også ved strømsvigt
 • Holdes ved lige i overensstemmelse med leverandørens anvisninger

 

GSM-alarm

Det er en betingelse, at anlægget

 • Sender en besked til dig og eventuelt andre i tilfælde af, at alarmen udløses
 • Altid er aktiveret, når forsikringsstedet forlades
 • Er funktionsdygtigt, også ved strømsvigt
 • Holdes ved lige i overensstemmelse med leverandørens anvisninger

Er betingelserne for tyverisikring ikke opfyldt ved indbrudstyveri, erstatter vi med 50 % af det beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne havde været opfyldt.

En eventuel selvrisiko bliver fratrukket, når erstatningen er gjort op.

 

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.